Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.04 (HOSE: CSTB2003)

CW.STB.KIS.M.CA.T.04

Ngừng giao dịch

130

-30 (-18.75%)
14/09/2020 15:00

Mở cửa120

Cao nhất250

Thấp nhất120

Cao nhất NY2,460

Thấp nhất NY110

KLGD376,240

NN mua18,230

NN bán73,410

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở11,300

Giá thực hiện11,111

Hòa vốn **11,241

S-X *189

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CSTB2003: CSTB2002 CSTB2004 CSTB2005 CSTB2006
Trending: HPG (119.244) - MBB (92.328) - FLC (63.162) - VNM (61.768) - HVN (60.736)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (STB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CSTB21053,800-150 (-3.80%)56,500-3,50033,800VCI6 tháng
CSTB2106670-40 (-5.63%)217,200-9,17842,378KIS4 tháng
CSTB21071,450-90 (-5.84%)311,100-5,50034,900SSI5 tháng
CSTB21081,430-30 (-2.05%)102,100-1,50033,720MBS3.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2102460-20 (-4.17%)418,70025,500-6,78335,9634 tháng
CKDH2103500-50 (-9.09%)316,60041,350-7,42953,7794 tháng
CMSN2106650-130 (-16.67%)241,400135,000-25,779173,7794 tháng
CSTB2106670-40 (-5.63%)217,20026,500-9,17842,3784 tháng
CVJC210271090 (+14.52%)127,900129,000-6,555153,3054 tháng
CVPB21051,040-120 (-10.34%)224,20067,000-6,17993,9794 tháng
CVRE2107690-10 (-1.43%)54,00028,250-4,92940,0794 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:STB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:16/04/2020
Ngày niêm yết:07/05/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:11/05/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:14/09/2020
Ngày đáo hạn:16/09/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:1,360
Giá thực hiện:11,111
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.