Chứng quyền REE-HSC-MET04 (HOSE: CREE2006)

CW REE-HSC-MET04

Ngừng giao dịch

2,950

200 (+7.27%)
06/05/2021 15:00

Mở cửa2,630

Cao nhất2,980

Thấp nhất2,630

Cao nhất NY4,530

Thấp nhất NY1,360

KLGD393,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở55,100

Giá thực hiện42,000

Hòa vốn **53,800

S-X *13,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (174.198) - MBB (123.762) - SSI (106.910) - DIG (86.593) - FLC (76.715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
11/11/2021Ngành xây dựng quý 3: Thành trì bị “lay chuyển”
02/11/2021Hai mảng kinh doanh chính bị ảnh hưởng bởi Covid-19, REE báo lãi ròng quý 3 giảm 24%
02/11/2021REE: Thông báo về 03 dự án điện gió
02/11/2021REE: BCTC quý 3 năm 2021
02/11/2021REE: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2021
02/03/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
26/02/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,800 đồng/CP
28/02/2018Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
28/02/2017Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
11/05/2016Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.