Chứng quyền.REE.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CREE2002)

CW.REE.VND.M.CA.T.2020.01

Ngừng giao dịch

40

-240 (-85.71%)
29/06/2020 15:00

Mở cửa40

Cao nhất50

Thấp nhất30

Cao nhất NY3,900

Thấp nhất NY30

KLGD39,860

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở30,700

Giá thực hiện32,000

Hòa vốn **32,040

S-X *-1,300

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.REE.VND.M.CA.T.2020.01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (REE)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CREE200390020 (+2.27%)7,3902,00034,500HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG20059,120-400 (-4.20%)52,58027,7508,75028,1206 tháng
CMWG20053,750-250 (-6.25%)22,75082,900-9,10099,5006 tháng
CPNJ20022,160-110 (-4.85%)6,37059,900-9,10073,3206 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:REE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:01/04/2020
Ngày niêm yết:23/04/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:27/04/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:29/06/2020
Ngày đáo hạn:01/07/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:1,800
Giá thực hiện:32,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành