Chứng quyền.REE.VND.M.CA.T.2019.01 (HOSE: CREE1904)

CW.REE.VND.M.CA.T.2019.01

Ngừng giao dịch

1,300

50 (+4%)
07/01/2020 15:00

Mở cửa1,270

Cao nhất1,400

Thấp nhất1,220

Cao nhất NY3,500

Thấp nhất NY50

KLGD168,640

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở36,650

Giá thực hiện34,000

Hòa vốn **36,600

S-X *2,650

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CREE1904: CREE2001 CREE2002 CREE2003 CREE2004
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.REE.VND.M.CA.T.2019.01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (REE)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CREE20032,080-20 (-0.95%)17,0209,95040,400HCM6 tháng
CREE20043,400-350 (-9.33%)85010,45039,700MBS4 tháng
CREE20052,240-60 (-2.61%)7,9307,45041,460HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG200513,000500 (+4%)2,60026,35010,78926,2086 tháng
CMWG20056,5601,310 (+24.95%)6,050103,50011,500105,1206 tháng
CPNJ2002180-30 (-14.29%)66,36060,800-8,20069,3606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:REE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/10/2019
Ngày niêm yết:28/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:07/01/2020
Ngày đáo hạn:09/01/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:3,400
Giá thực hiện:34,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành