Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền.PNJ.KIS.M.CA.T.03 (HOSE: CPNJ2203)

CW.PNJ.KIS.M.CA.T.03

Ngừng giao dịch

320

270 (+540%)
29/12/2022 15:00

Mở cửa80

Cao nhất330

Thấp nhất50

Cao nhất NY1,500

Thấp nhất NY20

KLGD682,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,250,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở86,000

Giá thực hiện109,430

Hòa vốn **87,362

S-X *4,561

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (95.825) - NVL (71.023) - VIC (64.534) - MBB (62.925) - VND (55.575)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG23131,370-90 (-6.16%)563,70028,8005,46728,8139 tháng
CMSN230520-10 (-33.33%)347,60068,000-8,78976,9899 tháng
CSTB231030060 (+25%)534,70031,5001,16731,8339 tháng
CVHM230510 (0.00%)394,70045,000-12,77757,8579 tháng
CVNM2304390-50 (-11.36%)721,10071,3003,04672,0049 tháng
CVRE230630 (0.00%)5,70026,000-3,33329,4839 tháng
CHDB23041,63040 (+2.52%)68,80023,5005,22323,9529 tháng
CHPG23151,540-10 (-0.65%)10028,8001,02333,93712 tháng
CHPG23161,240-50 (-3.88%)3,00028,800-8833,84815 tháng
CNVL2303580 (0.00%)15,20017,3501719,6539 tháng
CPDR23032,460-10 (-0.40%)308,90029,5009,61229,7289 tháng
CPOW230420 (0.00%)19,70011,800-4,53316,3739 tháng
CSTB2312710100 (+16.39%)65,90031,500-1,83336,88312 tháng
CSTB231382070 (+9.33%)80,30031,500-4,05539,65515 tháng
CVIC2304110-10 (-8.33%)74,80047,250-12,63860,7689 tháng
CHDB23051,46040 (+2.82%)119,30023,5005,02923,5548 tháng
CHDB23061,73020 (+1.17%)2,10023,5004,15925,36412 tháng
CHPG2317510-60 (-10.53%)332,50028,8001,91228,9288 tháng
CHPG231844010 (+2.33%)301,20028,800-42230,9829 tháng
CHPG2319750-90 (-10.71%)49,60028,800-1,31133,11112 tháng
CMSN230610 (0.00%)125,10068,000-11,99980,0998 tháng
CMSN2307450-10 (-2.17%)493,60068,000-14,99987,49912 tháng
CNVL23051,260 (0.00%)17,35035122,03912 tháng
CPDR23052,690-10 (-0.37%)608,70029,5009,27830,98212 tháng
CPOW230510 (0.00%)222,50011,800-3,19915,0198 tháng
CPOW2306190 (0.00%)11,800-4,19916,37912 tháng
CSTB231410010 (+11.11%)9,70031,500-72232,7228 tháng
CSTB231519040 (+26.67%)378,70031,500-2,83335,2839 tháng
CSTB231650070 (+16.28%)10031,500-4,83338,83312 tháng
CVHM230610 (0.00%)15,10045,000-15,66660,7468 tháng
CVHM2307200-20 (-9.09%)47,60045,000-17,66664,26612 tháng
CVIC230510-10 (-50%)159,90047,250-13,86161,1918 tháng
CVIC2306690 (0.00%)47,250-14,97267,74212 tháng
CVNM2305120-40 (-25%)931,50071,30080271,6528 tháng
CVNM2306860-30 (-3.37%)83,10071,300-1,33480,90212 tháng
CVRE230710 (0.00%)109,10026,000-4,33330,3838 tháng
CVRE230835040 (+12.90%)505,20026,000-5,33333,08312 tháng
CHPG2336890 (0.00%)28,80068931,6717 tháng
CHPG23371,080 (0.00%)28,800-86633,9869 tháng
CHPG23381,340 (0.00%)30028,800-1,19935,35912 tháng
CHPG23393,940-100 (-2.48%)30028,800-1,42238,10215 tháng
CMBB231698010 (+1.03%)605,20024,0006,00127,7997 tháng
CMSN2315270 (0.00%)114,60068,000-13,99984,6997 tháng
CMSN2316990 (0.00%)68,000-15,97993,87912 tháng
CMSN23171,590-60 (-3.64%)26,70068,000-18,86899,58815 tháng
CMWG2315300-40 (-11.76%)85,70046,100-2,78854,8887 tháng
CPOW2313780-50 (-6.02%)10,00011,800-1,08814,4489 tháng
CPOW23141,070-70 (-6.14%)18,40011,800-1,31115,25112 tháng
CPOW23151,460 (0.00%)11,800-1,65616,37615 tháng
CSHB2302870 (0.00%)312,80011,900-9913,7397 tháng
CSHB23031,110-10 (-0.89%)81,80011,900-44514,5659 tháng
CSHB2304480 (0.00%)1,111,10011,90023414,0669 tháng
CSHB230556020 (+3.70%)1,538,50011,900-65515,35512 tháng
CSHB23061,820 (0.00%)11,900-87716,41715 tháng
CSTB233055090 (+19.57%)826,30031,500-2,49936,1997 tháng
CSTB233160050 (+9.09%)2,053,30031,500-3,49937,9999 tháng
CSTB233286090 (+11.69%)467,80031,500-4,38840,18812 tháng
CSTB23333,270 (0.00%)31,500-4,61142,65115 tháng
CTPB2304690100 (+16.95%)527,20019,50061221,6487 tháng
CTPB230590090 (+11.11%)501,90019,50016722,9339 tháng
CTPB23062,350160 (+7.31%)5,00019,500-38824,58812 tháng
CVHM2315390-80 (-17.02%)932,40045,000-5,88854,0087 tháng
CVHM2316650-70 (-9.72%)625,30045,000-6,23456,4349 tháng
CVHM2317940-70 (-6.93%)103,40045,000-7,34559,86512 tháng
CVHM23181,860-130 (-6.53%)387,00045,000-8,45662,75615 tháng
CVIC2311120-60 (-33.33%)172,90047,250-4,74952,9595 tháng
CVIC2312680-110 (-13.92%)602,50047,250-5,09559,1459 tháng
CVIC2313970-80 (-7.62%)61,20047,250-6,20663,15612 tháng
CVIC23142,610-220 (-7.77%)102,60047,250-7,31767,61715 tháng
CVNM2313290 (0.00%)213,40071,300-12,06286,2407 tháng
CVNM23141,030-60 (-5.50%)10071,300-14,94994,42912 tháng
CVNM23153,200 (0.00%)71,300-16,934100,94015 tháng
CVPB2316250-40 (-13.79%)347,20019,750-2,60723,5497 tháng
CVPB231748020 (+4.35%)178,00019,750-3,12524,7059 tháng
CVPB2318660-40 (-5.71%)481,00019,750-3,66625,93312 tháng
CVPB23192,520 (0.00%)19,750-4,19628,75015 tháng
CVRE231724020 (+9.09%)275,80026,000-3,99930,9597 tháng
CVRE231851070 (+15.91%)302,40026,000-4,99933,0399 tháng
CVRE231976060 (+8.57%)84,50026,000-5,77734,81712 tháng
CVRE23202,050 (0.00%)26,000-6,33336,43315 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:PNJ
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:7 tháng
Ngày phát hành:02/06/2022
Ngày niêm yết:01/06/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:03/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:30/12/2022
Ngày đáo hạn:03/01/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:24.87 : 1
TLCĐ điều chỉnh:18.5090 : 1
Giá phát hành:1,300
Giá thực hiện:109,430
Giá TH điều chỉnh:81,439
Khối lượng Niêm yết:1,250,000
Khối lượng lưu hành:1,250,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.