Chứng quyền PNJ-HSC-MET04 (HOSE: CPNJ2104)

CW PNJ-HSC-MET04

Ngừng giao dịch

40

(%)
05/01/2022 15:00

Mở cửa30

Cao nhất40

Thấp nhất30

Cao nhất NY3,780

Thấp nhất NY10

KLGD581,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở95,100

Giá thực hiện109,000

Hòa vốn **108,641

S-X *-13,223

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPNJ2104: CPNJ2110 CKDH2106 C69 PNJ CVRE1901
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-63.30%

+/- Niêm yết-98.28%

Cao nhất (05/08/2021)*3,160

Thấp nhất (05/01/2022)*40

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)535,729

KLGD nhiều nhất (05/01/2022)*581,200

KLGD ít nhất (05/08/2021)*552,700

KLBQ (Niêm yết)566,950

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.