Chứng quyền CPNJ04MBS20CE (HOSE: CPNJ2103)

CW CPNJ04MBS20CE

Ngừng giao dịch

3,510

-110 (-3.04%)
16/06/2021 15:00

Mở cửa3,530

Cao nhất3,620

Thấp nhất3,500

Cao nhất NY5,500

Thấp nhất NY2,000

KLGD89,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở95,100

Giá thực hiện78,800

Hòa vốn **95,428

S-X *17,054

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (174.198) - MBB (123.762) - SSI (106.910) - DIG (86.593) - FLC (76.715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.