Chứng quyền CPNJ02MBS20CE (HOSE: CPNJ2007)

CW CPNJ02MBS20CE

3,200

350 (+12.28%)
30/10/2020 15:00

Mở cửa2,900

Cao nhất3,200

Thấp nhất2,900

Cao nhất NY3,800

Thấp nhất NY1,600

KLGD193,620

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn20

Giá CK cơ sở69,500

Giá thực hiện53,000

Hòa vốn **69,000

S-X *16,500

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPNJ2007: CPNJ2008 CPNJ2009 CPNJ2006 CPNJ2005 CHPG2019
Trending: HPG (68.325) - TCB (56.153) - VNM (54.704) - MBB (38.044) - CTG (35.636)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CPNJ02MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
30/10/20203,200350 (+12.28%)193,620
29/10/20202,850-50 (-1.72%)58,220
28/10/20202,900-500 (-14.71%)24,380
27/10/20203,400-100 (-2.86%)65,160
26/10/20203,500320 (+10.06%)103,070
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (PNJ)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CPNJ20061,30050 (+4%)338,35010,50072,000HCM6 tháng
CPNJ20073,200350 (+12.28%)193,62016,50069,000MBS3.5 tháng
CPNJ20083,870210 (+5.74%)45,10019,50069,350SSI5 tháng
CPNJ20091,89060 (+3.28%)30,89011,50073,120HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN20085,770470 (+8.87%)10084,00031,00081,8504 tháng
CPNJ20073,200350 (+12.28%)193,62069,50016,50069,0003.5 tháng
CSTB20083,000-100 (-3.23%)18,67013,3003,10013,2003.5 tháng
CVNM20092,60050 (+1.96%)214,740108,0001,000133,0004 tháng
CVPB20091,800-50 (-2.70%)375,82023,6003,40023,8003.5 tháng
CFPT20092,160-20 (-0.92%)173,44051,5004,70053,2803.5 tháng
CHPG20193,250-90 (-2.69%)356,50030,5506,45030,6003.5 tháng
CMWG20114,600 (0.00%)20104,70017,700110,0003.5 tháng
CSTB20092,700-200 (-6.90%)125,89013,3002,40013,6003.5 tháng
CTCB20081,500-150 (-9.09%)198,56021,3501,35023,0003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:PNJ
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3.5 tháng
Ngày phát hành:07/08/2020
Ngày niêm yết:28/08/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:01/09/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:18/11/2020
Ngày đáo hạn:20/11/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,670
Giá thực hiện:53,000
Khối lượng Niêm yết:2,500,000
Khối lượng lưu hành:2,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.