Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.03 (HOSE: CPDR2103)

CW.PDR.KIS.M.CA.T.03

1,090

-50 (-4.39%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa1,140

Cao nhất1,140

Thấp nhất1,000

Cao nhất NY1,500

Thấp nhất NY910

KLGD157,600

NN mua4,300

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở86,800

Giá thực hiện88,888

Hòa vốn **106,328

S-X *-2,088

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CPDR2103: CKDH2201 CKDH2107 CMSN2110 CMWG2111 CNVL2201
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Bảng tính giá chứng quyền BlackScholes

Chỉ tiêuGiá trị
Giá hiện tại của cổ phiếu (St)86,800
Giá thực hiện Chứng quyền khi đáo hạn (X)
Ngày đáo hạn27/04/2022
Ngày giao dịch đầu tiên15/10/2021
Lãi suất phi rủi ro
Độ biến động giá kỳ vọng (annualized sigma)
Tỷ lệ chuyển đổi (n:1)
Giá chứng quyền Mua
Giá chứng quyền hiện tại
Giá chứng quyền Bán

*Độ biến động giá kỳ vọng là độ biến động giá lịch sử của chứng khoán cơ sở trong vòng 1 năm gần nhất

**Bảng tính mang tính tham khảo, Vietstock không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng bảng tính này, bao gồm và không giới hạn, bất kỳ tổn thất nào do sai sót, thay đổi các yếu tố thị trường hoặc bất kỳ trường hợp nào khác.

Backtesting

Ngày giao dịchGiá CK cơ sởSố ngày đến hạnAnnualized SigmaGiá chứng quyền MuaGiá chứng quyền hiện tạiGiá chứng quyền Bán
Loading
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.