Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A7 (HOSE: CMWG2203)

CW MWG/VCSC/M/Au/T/A7

Ngừng giao dịch

10

-110 (-91.67%)
22/09/2022 15:00

Mở cửa80

Cao nhất80

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,000

Thấp nhất NY10

KLGD278,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở70,100

Giá thực hiện148,000

Hòa vốn **73,606

S-X *-3,471

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (84.499) - NVL (72.462) - DIG (63.177) - MBB (61.218) - VND (58.699)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG23054,150850 (+25.76%)334,80016,64252,100ACBS12 tháng
CMWG2309190120 (+171.43%)1,161,200-1,70054,950HCM9 tháng
CMWG23101,050220 (+26.51%)51,200-2,20059,750HCM12 tháng
CMWG23131,170240 (+25.81%)430,0002,30057,020SSI10 tháng
CMWG2314970150 (+18.29%)1,954,40030061,700SSI15 tháng
CMWG231517030 (+21.43%)116,8003,41252,288KIS7 tháng
CMWG23161,200170 (+16.50%)1,199,6004,30055,200ACBS10 tháng
CMWG23182,000410 (+25.79%)1,035,60010,30054,000VND8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB24011,290100 (+8.40%)42,40027,0502,05027,5806 tháng
CHPG2401280100 (+55.56%)5,60028,800-2,20031,8406 tháng
CMBB24011,800300 (+20%)26,80022,5502,55023,6006 tháng
CSTB2401180 (0.00%)28,600-2,40031,5406 tháng
CTCB24016,650460 (+7.43%)60047,00013,00047,3006 tháng
CTPB2401700-90 (-11.39%)80,90018,000-50019,9006 tháng
CVHM2401650140 (+27.45%)88,20040,600-2,40045,6006 tháng
CVIB24011,050200 (+23.53%)2,10021,4001,57721,8016 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:24/03/2022
Ngày niêm yết:26/04/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:28/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:22/09/2022
Ngày đáo hạn:26/09/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:7 : 1
TLCĐ điều chỉnh:3.4797 : 1
Giá phát hành:1,990
Giá thực hiện:148,000
Giá TH điều chỉnh:73,571
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.