Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A4 (HOSE: CMWG2109)

CW MWG/VCSC/M/Au/T/A4

5,980

-520 (-8%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa7,610

Cao nhất7,610

Thấp nhất5,980

Cao nhất NY9,990

Thấp nhất NY5,240

KLGD36,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn17

Giá CK cơ sở129,900

Giá thực hiện112,954

Hòa vốn **132,808

S-X *16,946

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2109: CMWG2104 HMR CMSN2110 CMSN2104 CMWG2110
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
21/01/2022Hành trình hướng tới 10 tỷ USD của nhà bán lẻ hiệu quả nhất Việt Nam
14/01/2022MWG: Báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu
14/01/2022Hai cổ đông ngoại lần lượt tăng tỷ lệ sở hữu tại MWG
14/01/2022MWG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Arisaig Asia Fund Limited
11/01/2022Phân tích kỹ thuật phiên chiều 11/01: VN-Index phục hồi từ đường Middle
24/01/2022VCI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
21/01/2022VCSC báo lãi trước thuế 1,851 tỷ đồng, ROE đạt 27.1%
20/01/2022VCI: BCTC quý 4 năm 2021
13/01/2022VCI: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 8 năm 2021
13/01/2022Hành trình đảo danh mục VNM ETF, FTSE ETF và quỹ ETF của MSCI trong năm 2021
30/08/2021Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
30/08/2021Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
19/10/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
23/05/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
19/11/2018Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.