Chứng quyền CMWG01MBS21CE (HOSE: CMWG2105)

CW CMWG01MBS21CE

Ngừng giao dịch

3,760

110 (+3.01%)
25/08/2021 15:00

Mở cửa3,650

Cao nhất3,840

Thấp nhất3,510

Cao nhất NY8,150

Thấp nhất NY3,190

KLGD314,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở161,500

Giá thực hiện131,500

Hòa vốn **161,580

S-X *30,000

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2105: CFPT2105 CHPG2111 CHPG2112 CHPG2117 CHPG2118
Trending: HPG (174.198) - MBB (123.762) - SSI (106.910) - DIG (86.593) - FLC (76.715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Bảng tính giá chứng quyền BlackScholes

Chỉ tiêuGiá trị
Giá hiện tại của cổ phiếu (St)161,500
Giá thực hiện Chứng quyền khi đáo hạn (X)
Ngày đáo hạn27/08/2021
Ngày giao dịch đầu tiên05/05/2021
Lãi suất phi rủi ro
Độ biến động giá kỳ vọng (annualized sigma)
Tỷ lệ chuyển đổi (n:1)
Giá chứng quyền Mua
Giá chứng quyền hiện tại
Giá chứng quyền Bán

*Độ biến động giá kỳ vọng là độ biến động giá lịch sử của chứng khoán cơ sở trong vòng 1 năm gần nhất

**Bảng tính mang tính tham khảo, Vietstock không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng bảng tính này, bao gồm và không giới hạn, bất kỳ tổn thất nào do sai sót, thay đổi các yếu tố thị trường hoặc bất kỳ trường hợp nào khác.

Backtesting

Ngày giao dịchGiá CK cơ sởSố ngày đến hạnAnnualized SigmaGiá chứng quyền MuaGiá chứng quyền hiện tạiGiá chứng quyền Bán
Loading
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.