Chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/Cash/12M/04 (HOSE: CMWG2104)

CW MWG/ACBS/Call/EU/Cash/12M/04

6,840

120 (+1.79%)
21/01/2022 15:00

Mở cửa6,900

Cao nhất6,900

Thấp nhất6,700

Cao nhất NY11,500

Thấp nhất NY3,360

KLGD58,300

NN mua-

NN bán300

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn59

Giá CK cơ sở133,200

Giá thực hiện135,000

Hòa vốn **135,147

S-X *43,501

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2104: CMSN2104 CMWG2109 CTCB2105 CMWG2110 MWG
Trending: FLC (229.373) - DIG (155.901) - HPG (150.670) - CEO (149.294) - ROS (129.777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
30/08/2021Chứng quyền CMWG2104: Thông báo điều chỉnh chứng quyền
30/08/2021Chứng quyền CMWG2104: Thông báo điều chỉnh chứng quyền
30/08/2021CMWG2104: Thông báo điều chỉnh Chứng quyền CMWG2104
21/06/2021Chứng quyền CMWG2104: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm
21/06/2021Chứng quyền CMWG2104: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm
21/01/2022Hành trình chinh phục 10 tỷ USD của nhà bán lẻ hiệu quả nhất Việt Nam
14/01/2022MWG: Báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu
14/01/2022Hai cổ đông ngoại lần lượt tăng tỷ lệ sở hữu tại MWG
14/01/2022MWG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Arisaig Asia Fund Limited
11/01/2022Phân tích kỹ thuật phiên chiều 11/01: VN-Index phục hồi từ đường Middle
21/01/2022ACBS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
17/12/2021ACBS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12
30/11/2021ACBS: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn Vietcombank Tân Định
05/11/2021ACBS: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐTV
13/08/2021ACBS: Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ công ty
30/08/2021Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
30/08/2021Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
19/10/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
23/05/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
19/11/2018Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.