Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A3 (HOSE: CMWG2102)

CW MWG/VCSC/M/Au/T/A3

9,850

1,050 (+11.93%)
14/05/2021 15:00

Mở cửa8,800

Cao nhất10,000

Thấp nhất8,800

Cao nhất NY10,000

Thấp nhất NY4,350

KLGD218,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn79

Giá CK cơ sở142,500

Giá thực hiện120,000

Hòa vốn **169,250

S-X *22,500

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2102: CMWG2103 CMWG2105 CMWG2104 CMWG2101 CMWG2016
Trending: HPG (160.624) - VNM (151.472) - MBB (129.449) - ROS (121.017) - TCB (108.269)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
14/05/20219,8501,050 (+11.93%)218,900
13/05/20218,800670 (+8.24%)103,400
12/05/20218,130480 (+6.27%)61,600
11/05/20217,650650 (+9.29%)500,900
10/05/20217,000200 (+2.94%)158,800
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG201328,0901,590 (+6%)5,10047,828150,074VND9 tháng
CMWG20163,78080 (+2.16%)644,80034,500145,800HCM7 tháng
CMWG21015,500510 (+10.22%)173,00025,500172,000VND6 tháng
CMWG21029,8501,050 (+11.93%)218,90022,500169,250VCI6 tháng
CMWG21034,970870 (+21.22%)393,40014,000178,200MBS5 tháng
CMWG21049,810980 (+11.10%)109,8007,500233,100ACBS12 tháng
CMWG21057,200-100 (-1.37%)329,10011,000189,100MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMWG21029,8501,050 (+11.93%)218,900142,50022,500169,2506 tháng
CPNJ21026,030-10 (-0.17%)110,80094,20014,966109,0966 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:01/02/2021
Ngày niêm yết:23/02/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:25/02/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:29/07/2021
Ngày đáo hạn:02/08/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:3,000
Giá thực hiện:120,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.