Chứng quyền MSN/VCSC/M/Au/T/A3 (HOSE: CMSN2107)

CW MSN/VCSC/M/Au/T/A3

Ngừng giao dịch

1,120

-780 (-41.05%)
10/03/2022 15:00

Mở cửa1,900

Cao nhất1,900

Thấp nhất1,100

Cao nhất NY6,080

Thấp nhất NY660

KLGD15,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở150,000

Giá thực hiện150,000

Hòa vốn **155,402

S-X *191

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (242.474) - HPG (198.265) - DIG (109.580) - CEO (87.374) - PDR (78.922)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN220630 (0.00%)-32,559132,954KIS7 tháng
CMSN2205130 (0.00%)-13,346115,727KIS7 tháng
CMSN2207120 (0.00%)-28,258129,249BSI7 tháng
CMSN2209530 (0.00%)-11,613121,934KIS9 tháng
CMSN221090 (0.00%)-16,200116,720VCI6 tháng
CMSN221140 (0.00%)-10,199110,399KIS4 tháng
CMSN2212420 (0.00%)-12,433120,633KIS7 tháng
CMSN2213680 (0.00%)-10,200116,800HCM6 tháng
CMSN2214930 (0.00%)-200109,300ACBS8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT220550 (0.00%)73,800-18,13192,2286 tháng
CMSN221090 (0.00%)99,800-16,200116,7206 tháng
CPNJ2205110 (0.00%)109,000-19,004128,6596 tháng
CPOW2205170 (0.00%)11,300-2,60014,0706 tháng
CTCB220740 (0.00%)25,500-17,50043,1206 tháng
CVPB220780 (0.00%)16,200-5,78022,0866 tháng
CVRE2212540 (0.00%)29,300-70031,0806 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:10/09/2021
Ngày niêm yết:28/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:30/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:10/03/2022
Ngày đáo hạn:14/03/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:4.9936 : 1
Giá phát hành:3,100
Giá thực hiện:150,000
Giá TH điều chỉnh:149,809
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.