Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CMSN2014)

CW.MSN.KIS.M.CA.T.08

Ngừng giao dịch

390

-110 (-22%)
26/02/2021 15:00

Mở cửa260

Cao nhất490

Thấp nhất260

Cao nhất NY3,790

Thấp nhất NY260

KLGD291,100

NN mua9,980

NN bán2,340

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở90,300

Giá thực hiện87,878

Hòa vốn **90,692

S-X *3,462

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2014: CMSN2007 CMSN2011 CMSN2013 CVRE2007 CNVL2002
Trending: HPG (101.155) - MBB (74.555) - VNM (54.629) - TCB (52.994) - ACB (45.808)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN20073,800-90 (-2.31%)7,20033,00593,745KIS9 tháng
CMSN20093,400-140 (-3.95%)17,80027,93594,863KIS9 tháng
CMSN201016,600 (0.00%)3,20034,85187,156VND6 tháng
CMSN20117,890390 (+5.20%)21,00037,81590,368HCM6 tháng
CMSN201213,5001,450 (+12.03%)3,00024,96990,911VCI6 tháng
CMSN21011,900-70 (-3.55%)100,200-10,799137,999KIS9 tháng
CMSN21021,750-50 (-2.78%)97,700-21,911146,111KIS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG20105,990330 (+5.83%)299,30046,00018,89146,73310 tháng
CSTB20063,060 (0.00%)127,50018,7005,81219,00810 tháng
CVRE2007830-20 (-2.35%)461,30034,5501,21737,48310 tháng
CVNM2007190 (0.00%)176,600103,000-9,947114,4929 tháng
CNVL20024,200-30 (-0.71%)15,30079,90020,69579,9659 tháng
CHDB20073,150-10 (-0.32%)312,70025,8508,99526,4149 tháng
CMSN20073,800-90 (-2.31%)7,20089,20033,00593,7459 tháng
CSBT20073,65060 (+1.67%)416,40022,4506,95422,5669 tháng
CSTB20074,150250 (+6.41%)347,50018,7007,70119,29910 tháng
CVHM20061,070-70 (-6.14%)422,80098,40013,512106,2889 tháng
CVIC2004900-20 (-2.17%)126,100106,3006,301117,9999 tháng
CVJC20041,32020 (+1.54%)137,100136,80021,289141,9119 tháng
CVRE20091,380-20 (-1.43%)634,30034,5503,55137,89910 tháng
CHPG20184,18080 (+1.95%)654,10046,00016,00146,7199 tháng
CMSN20093,400-140 (-3.95%)17,80089,20027,93594,8639 tháng
CNVL20032,170-30 (-1.36%)371,90079,90016,65284,7009 tháng
CSTB20103,800100 (+2.70%)263,60018,7006,70119,5999 tháng
CVHM20082,25050 (+2.27%)259,80098,4009,512111,3889 tháng
CVIC20051,75030 (+1.74%)50,500106,300-568124,3689 tháng
CVJC20061,68030 (+1.82%)302,900136,80025,689144,7119 tháng
CVNM20111,380-40 (-2.82%)202,800103,000-5,377130,8159 tháng
CVRE20111,790-10 (-0.56%)652,10034,5502,66239,0489 tháng
CKDH20011,99070 (+3.65%)103,90031,4505,22834,1827 tháng
CKDH20022,260-50 (-2.16%)184,10031,4504,11736,37310 tháng
CTCH20011,680 (0.00%)196,70021,950-37728,8827 tháng
CTCH20032,08030 (+1.46%)175,60021,950-1,46131,52710 tháng
CHDB20082,160160 (+8%)181,50025,8505,45327,2046 tháng
CSTB20162,750150 (+5.77%)30,20018,7004,55919,6416 tháng
CEIB20011,17080 (+7.34%)81,90018,500-31830,5184 tháng
CVPB20171,700-230 (-11.92%)121,00041,80010,80147,9994 tháng
CHDB21012,000 (0.00%)13,30025,850-4,03839,8889 tháng
CHPG21014,000 (0.00%)65,10046,000-88862,8889 tháng
CKDH21012,000120 (+6.38%)61,20031,450-1,88343,3339 tháng
CMSN21011,900-70 (-3.55%)100,20089,200-10,799137,9999 tháng
CMSN21021,750-50 (-2.78%)97,70089,200-21,911146,1119 tháng
CNVL21012,000 (0.00%)21,10079,9002,792108,7429 tháng
CSBT21011,80050 (+2.86%)55,20022,450-2,21633,6669 tháng
CSTB21012,60050 (+1.96%)112,90018,700-3,29927,1999 tháng
CTCH21012,320-30 (-1.28%)55,40021,950-2,11133,1149 tháng
CVHM21012,250 (0.00%)57,20098,400-8,488142,8889 tháng
CVIC21011,800-170 (-8.63%)50,400106,300-20,588162,8889 tháng
CVNM21012,000-80 (-3.85%)38,800103,000-22,727165,3619 tháng
CVRE21012,300180 (+8.49%)113,20034,550-1743,7679 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:03/11/2020
Ngày niêm yết:30/11/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:02/12/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:26/02/2021
Ngày đáo hạn:02/03/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
TLCĐ điều chỉnh:9.8817 : 1
Giá phát hành:1,100
Giá thực hiện:87,878
Giá TH điều chỉnh:86,838
Khối lượng Niêm yết:2,500,000
Khối lượng lưu hành:2,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.