Chứng quyền MSN/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CMSN2012)

CW MSN/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

13,630

130 (+0.96%)
07/04/2021 15:00

Mở cửa13,550

Cao nhất13,660

Thấp nhất13,550

Cao nhất NY20,600

Thấp nhất NY3,140

KLGD3,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở93,800

Giá thực hiện65,000

Hòa vốn **91,168

S-X *29,569

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2012: CHPG2025 CSTB2103 CVHM2008 CMSN2102 CSTB2009
Trending: MBB (117.754) - STB (115.169) - FLC (111.666) - HPG (105.419) - ROS (105.416)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
07/04/202113,630130 (+0.96%)3,800
06/04/202113,500-310 (-2.24%)2,500
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN20073,660 (0.00%)35,90592,362KIS9 tháng
CMSN20093,350 (0.00%)30,83594,369KIS9 tháng
CMSN21011,750 (0.00%)-7,899134,999KIS9 tháng
CMSN21021,620 (0.00%)-19,011143,511KIS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMWG21025,150 (0.00%)133,30013,300145,7506 tháng
CPNJ21022,920 (0.00%)90,30011,06693,6956 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:09/10/2020
Ngày niêm yết:27/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:29/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:07/04/2021
Ngày đáo hạn:09/04/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
TLCĐ điều chỉnh:1.9763 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:65,000
Giá TH điều chỉnh:64,231
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.