Chứng quyền MSN/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CMSN2012)

CW MSN/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

13,630

130 (+0.96%)
07/04/2021 15:00

Mở cửa13,550

Cao nhất13,660

Thấp nhất13,550

Cao nhất NY20,600

Thấp nhất NY3,140

KLGD3,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở93,800

Giá thực hiện65,000

Hòa vốn **91,168

S-X *29,569

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (119.244) - MBB (92.328) - FLC (63.162) - VNM (61.768) - HVN (60.736)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN21044,300-300 (-6.52%)57,30017,000161,000ACBS9 tháng
CMSN21054,320-560 (-11.48%)1,598,6007,000149,600SSI5 tháng
CMSN2106650-130 (-16.67%)241,400-25,779173,779KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21023,88020 (+0.52%)10,00092,1003,047108,2486 tháng
CHPG21095,600-100 (-1.75%)185,90050,800-4,20060,6006 tháng
CSTB21053,800-150 (-3.80%)56,50026,500-3,50033,8006 tháng
CVNM21061,650-60 (-3.51%)15,00088,800-9,501106,4116 tháng
CKDH21062,200-540 (-19.71%)56,70041,350-7,65051,2006 tháng
CMBB21052,210-180 (-7.53%)152,80028,000-8,00038,2106 tháng
CVHM21091,930-420 (-17.87%)74,70078,200-20,454105,9696 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:09/10/2020
Ngày niêm yết:27/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:29/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:07/04/2021
Ngày đáo hạn:09/04/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
TLCĐ điều chỉnh:1.9763 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:65,000
Giá TH điều chỉnh:64,231
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.