Chứng quyền CMSN01MBS20CE (HOSE: CMSN2004)

CW CMSN01MBS20CE

Ngừng giao dịch

30

-70 (-70%)
01/09/2020 15:00

Mở cửa100

Cao nhất120

Thấp nhất30

Cao nhất NY3,190

Thấp nhất NY30

KLGD175,970

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở54,600

Giá thực hiện55,000

Hòa vốn **55,150

S-X *-400

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2004: CMSN2005 CMSN2006 CMSN2001 CPNJ2005 CPNJ2007
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CMSN01MBS20CE
18/09/2020MSN: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
08/09/2020MSN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25
03/09/2020MSN: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
03/09/2020MSN: Quyết định thay đổi niêm yết
28/08/2020MSN: Quyết định của TGĐ về việc sửa đổi điều lệ về vốn điều lệ
09/09/2020MBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
09/09/2020MBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
09/09/2020MBS: Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB
08/09/2020MBS: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Bỏ phiếu điện tử (kèm quy chế)
08/09/2020MBS: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (kèm quy chế)