Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.05 (HOSE: CMSN2002)

CW.MSN.KIS.M.CA.T.05

Ngừng giao dịch

20

-10 (-33.33%)
14/09/2020 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất20

Cao nhất NY2,830

Thấp nhất NY20

KLGD95,790

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở55,600

Giá thực hiện62,999

Hòa vốn **63,079

S-X *-7,399

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMSN2002: CMSN1902 CMSN1903 CMSN2001 CMSN2003
Trending: HPG (119.244) - MBB (92.328) - FLC (63.162) - VNM (61.768) - HVN (60.736)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MSN)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMSN21044,460-140 (-3.04%)27,30022,300162,600ACBS9 tháng
CMSN21054,560-320 (-6.56%)1,174,50012,300150,800SSI5 tháng
CMSN2106700-80 (-10.26%)177,300-20,479174,779KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2102470-10 (-2.08%)410,00025,650-6,63336,0434 tháng
CKDH2103510-40 (-7.27%)292,30041,400-7,37953,8794 tháng
CMSN2106700-80 (-10.26%)177,300140,300-20,479174,7794 tháng
CSTB2106700-10 (-1.41%)199,50026,700-8,97842,6784 tháng
CVJC210270080 (+12.90%)127,300129,100-6,455153,0554 tháng
CVPB21051,030-130 (-11.21%)221,70067,400-5,77993,7794 tháng
CVRE210772020 (+2.86%)38,40028,300-4,87940,3794 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MSN
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:16/04/2020
Ngày niêm yết:07/05/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:11/05/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:14/09/2020
Ngày đáo hạn:16/09/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:62,999
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.