Chứng quyền MBB/4M/SSI/C/EU/Cash-13 (HOSE: CMBB2209)

CW MBB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

Ngừng giao dịch

10

(%)
29/12/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY760

Thấp nhất NY10

KLGD100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH19,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở17,400

Giá thực hiện24,500

Hòa vốn **24,520

S-X *-7,100

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (106.385) - NVL (94.643) - DIG (75.781) - CEO (59.471) - HSG (48.935)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MBB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMBB221010 (0.00%)1,100-7,55025,520SSI7 tháng
CMBB2211130 (0.00%)71,700-9,05027,520SSI12 tháng
CMBB2213750 (0.00%)302,70095019,250ACBS8 tháng
CMBB22151,59090 (+6%)48,800-5021,180HCM11 tháng
CMBB22141,59010 (+0.63%)22,70095020,180HCM9 tháng
CMBB2301900-20 (-2.17%)11,1001,65019,900BSI6 tháng
CMBB2302890 (0.00%)-1,45021,180BSI6 tháng
CMBB2303410-20 (-4.65%)52,100-2,85021,620VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB220710-10 (-50%)337,80024,450-1,05025,5407 tháng
CFPT220910 (0.00%)7,20079,100-8,90088,1007 tháng
CFPT221044040 (+10%)227,00079,100-10,90094,40012 tháng
CHPG222110 (0.00%)12,80020,800-4,20025,0407 tháng
CMBB221010 (0.00%)1,10017,950-7,55025,5207 tháng
CMBB2211130 (0.00%)71,70017,950-9,05027,52012 tháng
CMWG221210 (0.00%)10038,100-36,90075,1007 tháng
CSTB221810 (0.00%)89,90025,500-2,50028,0207 tháng
CTCB221110 (0.00%)8,80026,500-15,50042,0407 tháng
CTCB2212140 (0.00%)27,60026,500-17,50044,56012 tháng
CVHM221510 (0.00%)6,20048,400-11,60060,0607 tháng
CVHM2216190 (0.00%)351,90048,400-13,60063,52012 tháng
CVPB22117020 (+40%)1,988,30021,250-2,06223,4057 tháng
CVPB2212460 (0.00%)499,20021,250-3,39425,87012 tháng
CVRE221560-50 (-45.45%)379,40029,300-70030,1207 tháng
CVRE2216650 (0.00%)232,10029,300-1,70033,60012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MBB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:31/08/2022
Ngày niêm yết:20/09/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:30/12/2022
Ngày đáo hạn:03/01/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,550
Giá thực hiện:24,500
Khối lượng Niêm yết:19,000,000
Khối lượng lưu hành:19,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.