Chứng quyền MBB/VCSC/M/Au/T/A2 (HOSE: CMBB2105)

CW MBB/VCSC/M/Au/T/A2

160

30 (+23.08%)
21/01/2022 15:00

Mở cửa130

Cao nhất300

Thấp nhất40

Cao nhất NY2,500

Thấp nhất NY40

KLGD360,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn19

Giá CK cơ sở31,800

Giá thực hiện36,000

Hòa vốn **36,160

S-X *-4,200

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMBB2105: CMBB2108 CMBB2106 CMBB2107 CMBB2201 CMBB2109
Trending: FLC (229.373) - DIG (155.901) - HPG (150.670) - CEO (149.294) - ROS (129.777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-20%

+/- Qua 1 tháng-60%

+/- Niêm yết-93.31%

Cao nhất (27/09/2021)*2,210

Thấp nhất (21/01/2022)*160

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)139,320

KLGD/Ngày (1 tháng)158,229

KLGD nhiều nhất (21/01/2022)*360,000

KLGD ít nhất (27/09/2021)*152,800

KLBQ (Niêm yết)256,400

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.