Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CMBB2102)

CW.MBB.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

560

-10 (-1.75%)
10/08/2021 15:00

Mở cửa580

Cao nhất600

Thấp nhất540

Cao nhất NY4,110

Thấp nhất NY500

KLGD746,500

NN mua13,450

NN bán52,550

KLCPLH1,800,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở29,650

Giá thực hiện34,468

Hòa vốn **29,680

S-X *4,118

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMBB2102: CMBB2103 CMBB2104 CMBB2105 CMSN2102 CTCB2101
Trending: HPG (118.213) - MBB (92.815) - FLC (67.919) - VNM (61.443) - HVN (59.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MBB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMBB21032,230-150 (-6.30%)50,600-6,81538,115HCM6 tháng
CMBB21041,850-90 (-4.64%)619,800-4,00035,700SSI5 tháng
CMBB21052,210-180 (-7.53%)152,800-8,00038,210VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2102460-20 (-4.17%)418,70025,500-6,78335,9634 tháng
CKDH2103500-50 (-9.09%)316,60041,350-7,42953,7794 tháng
CMSN2106650-130 (-16.67%)241,400135,000-25,779173,7794 tháng
CSTB2106670-40 (-5.63%)217,20026,500-9,17842,3784 tháng
CVJC210271090 (+14.52%)127,900129,000-6,555153,3054 tháng
CVPB21051,040-120 (-10.34%)224,20067,000-6,17993,9794 tháng
CVRE2107690-10 (-1.43%)54,00028,250-4,92940,0794 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MBB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:12/04/2021
Ngày niêm yết:04/05/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:06/05/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:10/08/2021
Ngày đáo hạn:12/08/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
TLCĐ điều chỉnh:7.4074 : 1
Giá phát hành:1,200
Giá thực hiện:34,468
Giá TH điều chỉnh:25,532
Khối lượng Niêm yết:1,800,000
Khối lượng lưu hành:1,800,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.