Chứng quyền MBB-HSC-MET02 (HOSE: CMBB1905)

CW MBB-HSC-MET02

Ngừng giao dịch

10

(%)
06/04/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,930

Thấp nhất NY10

KLGD256,760

NN mua-

NN bán8,743

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở15,750

Giá thực hiện23,000

Hòa vốn **23,020

S-X *-7,250

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMBB1905: CHDB2101 CHPG2106 CMBB1901 CMBB1902 CMBB1903
Trending: HPG (158.631) - VNM (147.702) - MBB (128.787) - ROS (120.438) - TCB (107.607)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MBB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMBB201017,150-70 (-0.41%)171,50017,00033,150SSI8 tháng
CMBB21019,300-710 (-7.09%)588,2007,00044,600VND6 tháng
CMBB21022,550230 (+9.91%)108,200-1,46859,968KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMWG20163,78080 (+2.16%)644,800142,50034,500145,8007 tháng
CHPG210515,200-600 (-3.80%)525,20061,40019,40072,4006 tháng
CSTB21038,990-510 (-5.37%)621,20026,4008,40035,9806 tháng
CTCB210311,700-350 (-2.90%)635,40048,65013,15058,9006 tháng
CVHM21044,520100 (+2.26%)608,20097,200-800143,2006 tháng
CVPB210316,850360 (+2.18%)653,40066,60030,10070,2006 tháng
CVRE21033,290-110 (-3.24%)554,50030,650-1,35045,1606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MBB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:08/10/2019
Ngày niêm yết:23/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:25/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:06/04/2020
Ngày đáo hạn:08/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:23,000
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.