Chứng quyền KDH/VCSC/M/Au/T/A2 (HOSE: CKDH2205)

CW KDH/VCSC/M/Au/T/A2

100

30 (+42.86%)
24/06/2022 15:00

Mở cửa70

Cao nhất100

Thấp nhất60

Cao nhất NY1,800

Thấp nhất NY60

KLGD28,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn93

Giá CK cơ sở38,450

Giá thực hiện58,000

Hòa vốn **58,300

S-X *-19,550

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2205: CHPG2206 CHPG2209 CVHM2206 CKDH2206 CHPG2210
Trending: HPG (158.369) - DIG (117.142) - FLC (74.302) - POW (71.737) - BSR (71.595)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
24/06/202210030 (+42.86%)28,800
23/06/202270-30 (-30%)35,800
22/06/2022100-10 (-9.09%)15,800
21/06/2022110-10 (-8.33%)127,600
20/06/2022120-30 (-20%)42,600
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (KDH)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CKDH220180-10 (-11.11%)1,010,200-23,16862,258KIS9 tháng
CKDH22037010 (+16.67%)1,023,000-18,55057,140VND4.5 tháng
CKDH22048010 (+14.29%)41,500-14,88353,973KIS5 tháng
CKDH220510030 (+42.86%)28,800-19,55058,300VCI6 tháng
CKDH220615010 (+7.14%)16,300-14,54954,199KIS5 tháng
CKDH220753020 (+3.92%)12,900-11,55052,120HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2204280-60 (-17.65%)54,40023,000-8,50032,0606 tháng
CHPG2207140-20 (-12.50%)100,20021,800-17,15739,2756 tháng
CKDH220510030 (+42.86%)28,80038,450-19,55058,3006 tháng
CMBB2203150-10 (-6.25%)10,90023,700-11,80035,8006 tháng
CMWG22031,79090 (+5.29%)1,00071,900-1,67179,8006 tháng
CNVL2203380-30 (-7.32%)48,20074,000-18,50094,4006 tháng
CSTB220615010 (+7.14%)16,20021,200-16,30037,8006 tháng
CVHM2206150-10 (-6.25%)5,90063,200-20,36084,2896 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:KDH
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:24/03/2022
Ngày niêm yết:26/04/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:28/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:22/09/2022
Ngày đáo hạn:26/09/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,750
Giá thực hiện:58,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.