Chứng quyền CKDH02MBS21CE (HOSE: CKDH2105)

CW CKDH02MBS21CE

Ngừng giao dịch

3,490

310 (+9.75%)
23/12/2021 15:00

Mở cửa3,340

Cao nhất3,750

Thấp nhất3,220

Cao nhất NY3,800

Thấp nhất NY1,510

KLGD53,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở51,700

Giá thực hiện37,600

Hòa vốn **51,560

S-X *14,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2105: MCM FPT PVD CPOW2201 CMSN2203
Trending: HPG (138.422) - FLC (126.190) - DIG (109.542) - CEO (93.659) - MBB (85.454)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.