Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền CHPG01MBS23CE (HOSE: CHPG2340)

CW CHPG01MBS23CE

Ngừng giao dịch

1,200

190 (+18.81%)
22/04/2024 15:00

Mở cửa1,200

Cao nhất1,200

Thấp nhất1,200

Cao nhất NY2,530

Thấp nhất NY1,010

KLGD100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở28,000

Giá thực hiện25,000

Hòa vốn **28,600

S-X *3,000

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2340: CHPG2322 CHPG2343 CHPG2331 CHPG2341 CHPG2309
Trending: HPG (103.472) - NVL (76.863) - MWG (60.506) - MBB (56.226) - DIG (54.425)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG23092,460-40 (-1.60%)503,7007,60031,380ACBS12 tháng
CHPG23151,500140 (+10.29%)37,6003,82333,777KIS12 tháng
CHPG23161,310-20 (-1.50%)24,9002,71234,128KIS15 tháng
CHPG2319680-30 (-4.23%)107,2001,48932,831KIS12 tháng
CHPG23221,680-50 (-2.89%)233,8001,60033,360VND12 tháng
CHPG23291,910-70 (-3.54%)261,8002,60032,820HCM12 tháng
CHPG2331950 (0.00%)2,146,0003,60033,700SSI12 tháng
CHPG2332950-20 (-2.06%)2,412,5003,10034,200SSI13 tháng
CHPG2333950-20 (-2.06%)437,6002,60034,700SSI14 tháng
CHPG2334740-10 (-1.33%)504,9002,10035,420SSI15 tháng
CHPG2337790-50 (-5.95%)16,3001,93432,826KIS9 tháng
CHPG23381,220-30 (-2.40%)23,3001,60134,879KIS12 tháng
CHPG23393,620-80 (-2.16%)2,2001,37837,462KIS15 tháng
CHPG23411,480-60 (-3.90%)592,5001,60032,960VND8 tháng
CHPG2342940-20 (-2.08%)455,9007,60033,400VND12 tháng
CHPG23431,25010 (+0.81%)201,6003,60031,750VPBankS6 tháng
CHPG2401340-30 (-8.11%)1,156,60060032,020VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:24/10/2023
Ngày niêm yết:01/12/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:05/12/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:22/04/2024
Ngày đáo hạn:24/04/2024
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,800
Giá thực hiện:25,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.