Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền HPG-HSC-MET13 (HOSE: CHPG2328)

CW HPG-HSC-MET13

Ngừng giao dịch

130

-10 (-7.14%)
02/05/2024 15:00

Mở cửa140

Cao nhất140

Thấp nhất80

Cao nhất NY2,880

Thấp nhất NY30

KLGD2,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở28,350

Giá thực hiện28,500

Hòa vốn **28,760

S-X *-150

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2328: CHPG2316 CVPB2320 FUEVN100 GPC
Trending: HPG (108.750) - NVL (74.395) - MWG (62.269) - MBB (59.655) - DIG (55.549)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG23092,57050 (+1.98%)698,2007,70031,710ACBS12 tháng
CHPG23151,500 (0.00%)3,92333,777KIS12 tháng
CHPG23161,350-70 (-4.93%)33,2002,81234,288KIS15 tháng
CHPG2319700-70 (-9.09%)412,9001,58932,911KIS12 tháng
CHPG23221,720-140 (-7.53%)127,9001,70033,440VND12 tháng
CHPG23292,010-140 (-6.51%)41,3002,70033,020HCM12 tháng
CHPG2331980-50 (-4.85%)1,487,0003,70033,880SSI12 tháng
CHPG2332980-60 (-5.77%)148,3003,20034,380SSI13 tháng
CHPG2333990-40 (-3.88%)47,9002,70034,940SSI14 tháng
CHPG2334770-30 (-3.75%)455,6002,20035,660SSI15 tháng
CHPG2337840-60 (-6.67%)15,2002,03433,026KIS9 tháng
CHPG23381,250-70 (-5.30%)109,0001,70134,999KIS12 tháng
CHPG23393,710-100 (-2.62%)5,4001,47837,642KIS15 tháng
CHPG23411,550-120 (-7.19%)765,6001,70033,100VND8 tháng
CHPG2342940-30 (-3.09%)150,4007,70033,400VND12 tháng
CHPG23431,290-110 (-7.86%)61,5003,70031,870VPBankS6 tháng
CHPG2401400-50 (-11.11%)264,80070032,200VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23106,51020 (+0.31%)13,000134,40049,888136,00612 tháng
CHPG23292,010-140 (-6.51%)41,30031,7002,70033,02012 tháng
CMBB23122,200-60 (-2.65%)34,10023,3503,85023,90012 tháng
CMSN2311400-60 (-13.04%)142,90075,600-12,90091,70012 tháng
CMWG23101,94040 (+2.11%)269,70060,7006,20064,20012 tháng
CSTB232540090 (+29.03%)16,00028,250-3,25033,10012 tháng
CTCB23073,900-300 (-7.14%)19,40047,30014,32648,10312 tháng
CVHM231111010 (+10%)18,10040,200-20,30061,05012 tháng
CVPB2312790-10 (-1.25%)70,40019,700-31621,52212 tháng
CVRE2313200 (0.00%)90023,000-6,50030,30012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:04/08/2023
Ngày niêm yết:23/08/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:25/08/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:02/05/2024
Ngày đáo hạn:06/05/2024
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,400
Giá thực hiện:28,500
Khối lượng Niêm yết:10,000,000
Khối lượng lưu hành:10,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.