Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2022.4 (HOSE: CHPG2216)

CW.HPG.VND.M.CA.T.2022.4

Ngừng giao dịch

50

-110 (-68.75%)
22/12/2022 15:00

Mở cửa130

Cao nhất160

Thấp nhất50

Cao nhất NY3,060

Thấp nhất NY20

KLGD1,112,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở18,900

Giá thực hiện19,000

Hòa vốn **19,150

S-X *-100

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2216: CHPG2306 CVHM2219 CVHM2220 FPT
Trending: HPG (99.515) - NVL (89.486) - DIG (88.575) - VND (78.715) - MBB (58.835)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG22272,300 (0.00%)2,10025,100HCM11 tháng
CHPG22262,230 (0.00%)3,10023,960HCM9 tháng
CHPG23012,020 (0.00%)3,60023,040BSI6 tháng
CHPG23022,530 (0.00%)2,60025,060BSI9 tháng
CHPG23031,560 (0.00%)-1,30025,460PHS6 tháng
CHPG23041,050 (0.00%)-40025,100MBS6 tháng
CHPG2305650 (0.00%)-60024,500VCI6 tháng
CHPG23061,300 (0.00%)2,60023,900ACBS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:26/07/2022
Ngày niêm yết:16/08/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:18/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:22/12/2022
Ngày đáo hạn:26/12/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:3,000
Giá thực hiện:19,000
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.