Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2022.4 (HOSE: CHPG2216)

CW.HPG.VND.M.CA.T.2022.4

Ngừng giao dịch

50

-110 (-68.75%)
22/12/2022 15:00

Mở cửa130

Cao nhất160

Thấp nhất50

Cao nhất NY3,060

Thấp nhất NY20

KLGD1,112,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở18,900

Giá thực hiện19,000

Hòa vốn **19,150

S-X *-100

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (124.610) - NVL (68.526) - MBB (65.183) - VND (59.113) - VIC (58.395)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG23092,36080 (+3.51%)887,1007,00031,080ACBS12 tháng
CHPG23151,700210 (+14.09%)25,2003,22334,577KIS12 tháng
CHPG23161,540 (0.00%)115,0002,11235,048KIS15 tháng
CHPG2318620-30 (-4.62%)584,5001,77831,702KIS9 tháng
CHPG23191,03030 (+3%)235,50088934,231KIS12 tháng
CHPG23212,26050 (+2.26%)96,6006,50031,280VND9 tháng
CHPG23222,26080 (+3.67%)180,7001,00034,520VND12 tháng
CHPG23261,11070 (+6.73%)1,848,1003,50031,940SSI9 tháng
CHPG23281,84050 (+2.79%)52,8002,50032,180HCM9 tháng
CHPG23292,40030 (+1.27%)21,4002,00033,800HCM12 tháng
CHPG2330600100 (+20%)3,047,90032,800ACBS7 tháng
CHPG23311,06030 (+2.91%)741,1003,00034,360SSI12 tháng
CHPG23321,05030 (+2.94%)49,6002,50034,800SSI13 tháng
CHPG23331,05010 (+0.96%)21,9002,00035,300SSI14 tháng
CHPG233481010 (+1.25%)508,9001,50035,980SSI15 tháng
CHPG23361,15030 (+2.68%)1002,88932,711KIS7 tháng
CHPG23371,080 (0.00%)1,33433,986KIS9 tháng
CHPG23381,340 (0.00%)1,00135,359KIS12 tháng
CHPG23394,100 (0.00%)77838,422KIS15 tháng
CHPG23402,370140 (+6.28%)1,5006,00032,110MBS6 tháng
CHPG23412,14040 (+1.90%)104,6001,00034,280VND8 tháng
CHPG23421,03020 (+1.98%)635,2007,00034,300VND12 tháng
CHPG23431,550-60 (-3.73%)252,2003,00032,650VPBankS6 tháng
CHPG24011,170130 (+12.50%)10034,510VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23054,270150 (+3.64%)34,800109,00041,786109,4209 tháng
CHPG23212,26050 (+2.26%)96,60031,0006,50031,2809 tháng
CHPG23222,26080 (+3.67%)180,70031,0001,00034,52012 tháng
CPOW2308190-10 (-5%)173,80011,650-35012,9509 tháng
CPOW2309130-20 (-13.33%)300,50011,650-2,85014,76010 tháng
CSTB231869030 (+4.55%)444,20031,550-45034,76010 tháng
CSTB231961020 (+3.39%)624,20031,5504,55032,4909 tháng
CVPB23051,12010 (+0.90%)388,80019,9002,74320,3609 tháng
CACB23062,350-10 (-0.42%)362,60028,0006,00029,0508 tháng
CACB2307880-60 (-6.38%)210,80028,0003,00030,2809 tháng
CFPT23163,060120 (+4.08%)164,800109,00027,000112,6008 tháng
CFPT23171,520 (0.00%)326,500109,0008,000123,80012 tháng
CHPG23412,14040 (+1.90%)104,60031,0001,00034,2808 tháng
CHPG23421,03020 (+1.98%)635,20031,0007,00034,30012 tháng
CMBB23171,110-70 (-5.93%)80,80024,1504,15025,5509 tháng
CMBB23181,780-30 (-1.66%)845,40024,1506,15025,12010 tháng
CMWG23181,61080 (+5.23%)400,80046,2004,20051,6608 tháng
CSTB233660020 (+3.45%)195,00031,55055034,0006 tháng
CSTB23371,30010 (+0.78%)1,112,30031,5504,55036,10012 tháng
CVIB23071,180-20 (-1.67%)224,70021,9001,48924,9999 tháng
CVPB2321580 (0.00%)1,290,30019,9001,90022,0609 tháng
CVPB2322680-10 (-1.45%)1,327,40019,900-10022,72010 tháng
CVRE23221,700-160 (-8.60%)287,50026,5002,50029,1008 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:26/07/2022
Ngày niêm yết:16/08/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:18/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:22/12/2022
Ngày đáo hạn:26/12/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:3,000
Giá thực hiện:19,000
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.