Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.22 (HOSE: CHPG2215)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.22

250

-60 (-19.35%)
06/10/2022 13:51

Mở cửa310

Cao nhất330

Thấp nhất240

Cao nhất NY860

Thấp nhất NY240

KLGD615,800

NN mua423,900

NN bán187,800

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn173

Giá CK cơ sở18,200

Giá thực hiện22,999

Hòa vốn **25,499

S-X *-4,799

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2215: CHPG2216 CHPG2223 CHPG2214 CHPG2208 CHPG2210
Trending: HPG (136.334) - DIG (78.790) - HAG (72.620) - VCB (72.513) - DGC (66.536)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
06/10/2022250-60 (-19.35%)615,800
05/10/202231030 (+10.71%)562,000
04/10/2022280-40 (-12.50%)821,000
03/10/2022320-110 (-25.58%)842,800
30/09/2022430-20 (-4.44%)875,100
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG220110 (0.00%)1,882,000-19,37037,646KIS10 tháng
CHPG221010-10 (-50%)105,200-17,94136,202KIS6 tháng
CHPG221110-10 (-50%)33,200-15,46233,692MBS6 tháng
CHPG2214130-10 (-7.14%)6,000-10,54429,727KIS7 tháng
CHPG221240-20 (-33.33%)1,489,700-9,62928,132KIS7 tháng
CHPG221320-10 (-33.33%)199,300-8,27626,521VND5 tháng
CHPG2215250-60 (-19.35%)615,800-4,79925,499KIS9 tháng
CHPG2216910-210 (-18.75%)145,700-80021,730VND5 tháng
CHPG2217450-170 (-27.42%)55,700-6,80025,900VND5 tháng
CHPG221890-50 (-35.71%)163,000-6,68825,248KIS4 tháng
CHPG2219300-70 (-18.92%)11,000-8,68828,388KIS7 tháng
CHPG2220230-150 (-39.47%)166,200-5,80024,460SSI4 tháng
CHPG2221250-100 (-28.57%)119,600-6,80026,000SSI7 tháng
CHPG2223820-230 (-21.90%)22,500-4,30024,140HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG220110 (0.00%)1,882,00018,200-19,37037,64610 tháng
CPOW220220-20 (-50%)38,20011,800-6,19918,0998 tháng
CVPB2204180-100 (-35.71%)38,40016,300-4,27322,4918 tháng
CHDB220520-20 (-50%)32,40018,450-3,22721,7576 tháng
CHPG221010-10 (-50%)105,20018,200-17,94136,2026 tháng
CSTB220810 (0.00%)18,200-11,91130,1616 tháng
CVIC220510 (0.00%)758,90060,300-26,36686,8266 tháng
CVNM220580 (0.00%)71,000-6,37278,6106 tháng
CVRE220620 (0.00%)26,850-8,70535,6556 tháng
CVRE220710-10 (-50%)334,10026,850-6,48333,4135 tháng
CHDB2206150-10 (-6.25%)3,00018,450-5,53624,9467 tháng
CHPG2214130-10 (-7.14%)6,00018,200-10,54429,7277 tháng
CMBB2207400-140 (-25.93%)16,80018,500-1,04722,8807 tháng
CMSN220660-40 (-40%)272,80086,500-45,859133,5507 tháng
CNVL2206660 (0.00%)80,300-3,69994,5597 tháng
CPDR2204190-60 (-24%)38,50050,500-7,47961,0197 tháng
CPNJ220350080 (+19.05%)200102,500-6,930121,8657 tháng
CSTB2213100-30 (-23.08%)429,20018,200-6,24425,2447 tháng
CVHM221050-10 (-16.67%)641,60053,400-26,59980,7997 tháng
CHPG221240-20 (-33.33%)1,489,70018,200-9,62928,1327 tháng
CMSN2205160-90 (-36%)36,50086,500-26,646116,3237 tháng
CNVL2205640-60 (-8.57%)1,00080,300-1,58892,1287 tháng
CSTB2211150-30 (-16.67%)270,20018,200-5,13324,5337 tháng
CVHM2209100 (0.00%)28,00053,400-16,57971,5347 tháng
CVJC2203310 (0.00%)115,600114,200-16,931137,3317 tháng
CVRE2209220-30 (-12%)7,50026,850-4,03832,6487 tháng
CMSN2209340-120 (-26.09%)232,60086,500-24,913118,1629 tháng
CNVL2208980-50 (-4.85%)1,10080,30030195,6799 tháng
CHDB2208960 (0.00%)18,450-73923,0279 tháng
CHPG2215250-60 (-19.35%)615,80018,200-4,79925,4999 tháng
CKDH2209330-60 (-15.38%)9,00026,400-9,94438,7439 tháng
CSTB2215450-110 (-19.64%)736,50018,200-4,02224,4729 tháng
CTPB2203150-40 (-21.05%)85,70023,20020124,4994 tháng
CTPB2204390-50 (-11.36%)152,10023,200-68827,7889 tháng
CVHM2211380 (0.00%)101,70053,400-11,59971,0799 tháng
CVJC2204520 (0.00%)114,200-19,779144,3799 tháng
CVNM2207930-50 (-5.10%)50071,0002,33283,0559 tháng
CVRE2211480-80 (-14.29%)86,40026,850-2,03832,7289 tháng
CPDR2205480 (0.00%)10050,500-2,49960,6799 tháng
CPOW2204360-50 (-12.20%)197,60011,800-2,17915,7799 tháng
CHDB2209410 (0.00%)18,450-3,03322,7944 tháng
CHDB2210590 (0.00%)80018,450-4,64825,4577 tháng
CHPG221890-50 (-35.71%)163,00018,200-6,68825,2484 tháng
CHPG2219300-70 (-18.92%)11,00018,200-8,68828,3887 tháng
CKDH2211120-40 (-25%)20026,400-14,48841,1284 tháng
CKDH2212130-30 (-18.75%)125,40026,400-15,59943,0397 tháng
CMSN2211350-180 (-33.96%)5,30086,500-23,499113,4994 tháng
CMSN2212380-120 (-24%)46,80086,500-25,733119,8337 tháng
CMWG2209600 (0.00%)60,0003,00168,9994 tháng
CMWG2210840 (0.00%)60,0001,00175,7997 tháng
CNVL2209700-90 (-11.39%)44,60080,300-6,56893,8684 tháng
CNVL2210730 (0.00%)80,300-8,588100,5687 tháng
CPOW2206450 (0.00%)11,800-2,76715,4674 tháng
CPOW2207230 (0.00%)11,800-2,31115,0314 tháng
CPOW2208380-40 (-9.52%)1,60011,800-3,42216,7427 tháng
CPOW2209370-30 (-7.50%)176,40011,800-4,53317,8138 tháng
CSTB2216160-20 (-11.11%)19,10018,200-9,77928,2994 tháng
CVHM221331020 (+6.90%)74,80053,400-10,57968,9397 tháng
CVJC2205400 (0.00%)114,200-15,799136,3994 tháng
CVJC2206560-50 (-8.20%)300114,200-18,799144,1997 tháng
CVNM2208760 (0.00%)71,000-4,99983,5994 tháng
CVNM2209750-40 (-5.06%)30071,000-5,88888,8887 tháng
CVPB2209250-60 (-19.35%)95,20016,300-1,60320,5674 tháng
CVRE2213650 (0.00%)26,850-5,14935,2497 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:28/06/2022
Ngày niêm yết:15/07/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:24/03/2023
Ngày đáo hạn:28/03/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:22,999
Khối lượng Niêm yết:10,000,000
Khối lượng lưu hành:10,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.