Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13 (HOSE: CHPG2114)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.13

340

(%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa340

Cao nhất360

Thấp nhất330

Cao nhất NY1,730

Thấp nhất NY240

KLGD169,100

NN mua42,100

NN bán110,800

KLCPLH17,700,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở43,450

Giá thực hiện56,789

Hòa vốn **60,189

S-X *-13,339

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2114: CHPG2202 CHPG2115 CHPG2113 CHPG2203 PPH
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.