Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02 (HOSE: CHPG2102)

CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02

Ngừng giao dịch

30,500

1,200 (+4.10%)
01/07/2021 15:00

Mở cửa29,300

Cao nhất30,900

Thấp nhất29,300

Cao nhất NY35,600

Thấp nhất NY7,700

KLGD423,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở52,800

Giá thực hiện41,000

Hòa vốn **52,533

S-X *22,676

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2102: CFPT2016 CTCB2106 CVPB2106 VHM VNM
Trending: HPG (122.847) - HVN (101.267) - MBB (80.372) - HSG (57.550) - SSI (57.492)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG21015,790-50 (-0.86%)339,70016,85051,466KIS9 tháng
CHPG21097,330-10 (-0.14%)7,000-3,70062,330VCI6 tháng
CHPG21102,900-50 (-1.69%)156,0007,30058,500ACBS4 tháng
CHPG21112,54050 (+2.01%)1,143,8003,30060,700SSI5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CTCB210119,000100 (+0.53%)33,60049,10018,10050,0009 tháng
CMWG21046,300-60 (-0.94%)110,700123,60033,901131,55912 tháng
CFPT21042,71010 (+0.37%)253,70094,70015,542105,9604 tháng
CHPG21102,900-50 (-1.69%)156,00051,3007,30058,5004 tháng
CMSN21045,01010 (+0.20%)234,500149,80031,800168,1009 tháng
CTCB21053,50030 (+0.86%)302,10049,1004,10062,5009 tháng
CVNM21081,89030 (+1.61%)250,50086,4007,75997,2204 tháng
CVRE21051,43090 (+6.72%)442,00030,00037,1509 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:05/01/2021
Ngày niêm yết:14/01/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:18/01/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:01/07/2021
Ngày đáo hạn:05/07/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
TLCĐ điều chỉnh:0.7347 : 1
Giá phát hành:6,600
Giá thực hiện:41,000
Giá TH điều chỉnh:30,124
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.