Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02 (HOSE: CHPG2102)

CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02

28,000

(%)
25/06/2021 08:26

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY35,600

Thấp nhất NY7,700

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn10

Giá CK cơ sở50,600

Giá thực hiện41,000

Hòa vốn **50,696

S-X *20,476

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2102: CHPG2103 CHPG2020 CHPG2104 CHPG2105 CHPG2101
Trending: HPG (166.526) - MBB (155.547) - CTG (108.317) - STB (105.258) - TCB (104.202)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHPG202040,000 (0.00%)1 : 126,00031,49748,492VNDMuaChâu Âu9 tháng28/06/2021
CHPG21018,300 (0.00%)4 : 146,88816,15058,843KISMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CHPG210228,000 (0.00%)1 : 141,00020,47650,696ACBSMuaChâu Âu6 tháng01/07/2021
CHPG210313,200 (0.00%)2 : 142,00019,74250,255VNDMuaChâu Âu6 tháng02/07/2021
CHPG21047,820 (0.00%)3 : 144,80017,68450,152MBSMuaChâu Âu5 tháng01/07/2021
CHPG210515,930 (0.00%)2 : 142,00019,74254,267HCMMuaChâu Âu6 tháng05/08/2021
CHPG210612,000 (0.00%)2 : 150,20013,71754,517MBSMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CHPG21074,500-490 (-9.82%)5 : 159,3686,98160,150KISMuaChâu Âu4 tháng10/08/2021
CHPG21084,880 (0.00%)5 : 159,4566,91661,611KISMuaChâu Âu4 tháng10/08/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHPG210228,000 (0.00%)1 : 150,60041,00020,47650,696HPGMuaChâu Âu6 tháng01/07/2021
CTCB210123,900 (0.00%)1 : 150,90031,00019,90054,900TCBMuaChâu Âu9 tháng01/10/2021
CMWG21046,800 (0.00%)10 : 1144,000135,0009,000203,000MWGMuaChâu Âu12 tháng18/03/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.