Chứng quyền HPG/BSC/C/6M/EU/Cash/2020-01 (HOSE: CHPG2024)

CW HPG/BSC/C/6M/EU/Cash/2020-01

9,100

200 (+2.25%)
05/03/2021 15:00

Mở cửa9,000

Cao nhất9,100

Thấp nhất8,500

Cao nhất NY10,000

Thấp nhất NY2,700

KLGD75,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn32

Giá CK cơ sở46,000

Giá thực hiện27,500

Hòa vốn **45,700

S-X *18,500

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2024: CHPG2104 CHPG2018 CHPG2103 CHPG2022 CHPG2021
Trending: HPG (95.226) - MBB (72.398) - VNM (54.979) - BSR (51.302) - TCB (51.239)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
05/03/20219,100200 (+2.25%)75,300
04/03/20218,900-540 (-5.72%)70,600
03/03/20219,440130 (+1.40%)134,600
02/03/20219,31010 (+0.11%)61,300
01/03/20219,30060 (+0.65%)80,300
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG20105,990330 (+5.83%)299,30018,89146,733KIS10 tháng
CHPG201429,770730 (+2.51%)33,90024,32046,035SSI9 tháng
CHPG20184,18080 (+1.95%)654,10016,00146,719KIS9 tháng
CHPG202020,500400 (+1.99%)3,90020,00046,500VND9 tháng
CHPG202110,910720 (+7.07%)86,90021,00046,820HCM6 tháng
CHPG20229,55050 (+0.53%)82,80019,00046,100HCM7 tháng
CHPG20249,100200 (+2.25%)75,30018,50045,700BSI6 tháng
CHPG202512,200-200 (-1.61%)17,80012,00046,200VCI6 tháng
CHPG20265,500 (0.00%)156,4009,50047,500MBS5 tháng
CHPG21014,000 (0.00%)65,100-88862,888KIS9 tháng
CHPG21029,750 (0.00%)127,1005,00050,750ACBS6 tháng
CHPG21035,300140 (+2.71%)385,4004,00052,600VND6 tháng
CHPG21042,7001,060 (+64.63%)1,575,0001,20052,900MBS5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (BSI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT201312,000-90 (-0.74%)70075,90023,90076,0006 tháng
CHPG20249,100200 (+2.25%)75,30046,00018,50045,7006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:08/10/2020
Ngày niêm yết:26/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:28/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:06/04/2021
Ngày đáo hạn:08/04/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,200
Giá thực hiện:27,500
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.