Chứng quyền HPG/BSC/C/6M/EU/Cash/2020-01 (HOSE: CHPG2024)

CW HPG/BSC/C/6M/EU/Cash/2020-01

Ngừng giao dịch

10,510

-190 (-1.78%)
06/04/2021 15:00

Mở cửa10,430

Cao nhất10,900

Thấp nhất10,430

Cao nhất NY10,900

Thấp nhất NY2,700

KLGD101,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở49,400

Giá thực hiện27,500

Hòa vốn **48,520

S-X *21,900

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2024: CHPG2020 PLX
Trending: HPG (181.429) - MBB (149.917) - STB (112.348) - TCB (107.214) - SSI (104.458)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG202045,0001,050 (+2.39%)11,20032,99752,165VND9 tháng
CHPG21018,600200 (+2.38%)30,10017,65059,724KIS9 tháng
CHPG210230,0001,000 (+3.45%)52,80021,97652,165ACBS6 tháng
CHPG210314,530580 (+4.16%)48,00021,24252,209VND6 tháng
CHPG21048,800300 (+3.53%)76,90019,18452,312MBS5 tháng
CHPG210516,850410 (+2.49%)82,30021,24255,619HCM6 tháng
CHPG210613,700200 (+1.48%)52,20015,21757,015MBS4.5 tháng
CHPG21075,620160 (+2.93%)390,7008,48164,265KIS4 tháng
CHPG21085,500130 (+2.42%)285,8008,41663,889KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:08/10/2020
Ngày niêm yết:26/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:28/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:06/04/2021
Ngày đáo hạn:08/04/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,200
Giá thực hiện:27,500
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.