Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CHPG2017)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.08

Ngừng giao dịch

3,140

140 (+4.67%)
09/02/2021 15:00

Mở cửa2,820

Cao nhất3,180

Thấp nhất2,820

Cao nhất NY4,450

Thấp nhất NY550

KLGD276,000

NN mua20,250

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở41,800

Giá thực hiện28,888

Hòa vốn **41,448

S-X *12,912

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (106.385) - NVL (94.643) - DIG (75.781) - CEO (59.471) - HSG (48.935)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG222110 (0.00%)12,800-4,20025,040SSI7 tháng
CHPG22251,39050 (+3.73%)367,0003,80021,170ACBS8 tháng
CHPG22272,110110 (+5.50%)193,20030024,720HCM11 tháng
CHPG22262,010130 (+6.91%)43,1001,30023,520HCM9 tháng
CHPG23012,04040 (+2%)61,3001,80023,080BSI6 tháng
CHPG23022,41070 (+2.99%)6,70080024,820BSI9 tháng
CHPG23032,060-70 (-3.29%)5,100-3,10025,960PHS6 tháng
CHPG23041,58070 (+4.64%)400-2,20026,160MBS6 tháng
CHPG23051,000240 (+31.58%)1,300-2,40025,200VCI6 tháng
CHPG23061,11030 (+2.78%)185,60080023,330ACBS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CPOW220910-10 (-50%)206,70013,300-3,03316,3738 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:14/08/2020
Ngày niêm yết:04/09/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:08/09/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:16/02/2021
Ngày đáo hạn:18/02/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:28,888
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.