Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CHPG2005)

CW.HPG.VND.M.CA.T.2020.01

13,000

500 (+4%)
29/09/2020 15:00

Mở cửa13,500

Cao nhất13,500

Thấp nhất13,000

Cao nhất NY13,500

Thấp nhất NY4,330

KLGD2,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn2

Giá CK cơ sở26,350

Giá thực hiện19,000

Hòa vốn **26,208

S-X *10,789

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2005: CHPG2019 CHPG2009 CHPG2011 CHPG2008 HPG
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
29/09/202013,000500 (+4%)2,600
28/09/202012,50060 (+0.48%)9,510
25/09/202012,440210 (+1.72%)100
24/09/202012,230 (0.00%)
23/09/202012,230 (0.00%)
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG20022,160 (0.00%)375,1501,78028,108KIS11 tháng
CHPG200513,000500 (+4%)2,60010,78926,208VND6 tháng
CHPG20085,110 (0.00%)161,6703,41827,118SSI6 tháng
CHPG20094,93030 (+0.61%)37,6207,92226,503HCM6 tháng
CHPG20101,32040 (+3.13%)54,960-75931,434KIS10 tháng
CHPG20113,55090 (+2.60%)8,3305,71126,454MBS3.5 tháng
CHPG20127,250190 (+2.69%)67,120-15033,750SSI6 tháng
CHPG20138,75060 (+0.69%)41,8702,35032,750SSI4.5 tháng
CHPG20148,330240 (+2.97%)29,530-15034,830SSI9 tháng
CHPG20157,61030 (+0.40%)27,060-15034,110SSI7.5 tháng
CHPG20163,300110 (+3.45%)1,017,970-1,15034,100HCM6 tháng
CHPG201767020 (+3.08%)1,109,400-2,53831,568KIS6 tháng
CHPG2018850-20 (-2.30%)590,280-3,64933,399KIS9 tháng
CHPG20191,890 (0.00%)386,1302,25027,880MBS3.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG200513,000500 (+4%)2,60026,35010,78926,2086 tháng
CMWG20056,5601,310 (+24.95%)6,050103,50011,500105,1206 tháng
CPNJ2002180-30 (-14.29%)66,36060,800-8,20069,3606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:01/04/2020
Ngày niêm yết:23/04/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:27/04/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:29/09/2020
Ngày đáo hạn:01/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
TLCĐ điều chỉnh:0.8190 : 1
Giá phát hành:2,100
Giá thực hiện:19,000
Giá TH điều chỉnh:15,561
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành