Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CHPG1906)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.02

Ngừng giao dịch

20

10 (+100%)
12/11/2019 15:00

Mở cửa10

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,580

Thấp nhất NY10

KLGD725,590

NN mua1,829

NN bán39,819

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở23,000

Giá thực hiện28,088

Hòa vốn **28,128

S-X *-5,088

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1906: CHPG1909 CHPG2002 CHPG2003 CMBB1902 CMBB1905
Trending: MWG (69.965) - VNM (56.483) - HVN (54.766) - VCB (43.991) - VIC (39.487)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG1907120-30 (-20%)64,300-2,25021,120SSI6 tháng
CHPG190970-10 (-12.50%)183,290-5,93024,820KIS6 tháng
CHPG2001250 (0.00%)23,460-5,25024,500HCM6 tháng
CHPG2003110 (0.00%)103,850-3,35022,430MBS3 tháng
CHPG2002710 (0.00%)13,210-11,24931,419KIS11 tháng
CHPG2004390 (0.00%)26,360-4,75023,890SSI4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG190970-10 (-12.50%)183,29018,750-5,93024,8206 tháng
CMSN190210010 (+11.11%)57,10059,100-18,78978,3896 tháng
CVIC190360-10 (-14.29%)30,00094,700-28,300123,6006 tháng
CVRE190350 (0.00%)218,76023,800-11,98935,8896 tháng
CDPM2001890200 (+28.99%)82,24013,700-86716,3476 tháng
CHDB2001150-40 (-21.05%)43,30020,250-8,84929,3996 tháng
CROS200180 (0.00%)412,2504,280-22,18826,7886 tháng
CSTB200158030 (+5.45%)69,9209,320-1,67911,5796 tháng
CVRE200129050 (+20.83%)126,57023,800-12,98937,9499 tháng
CNVL20011,550 (0.00%)51,900-13,98872,08811 tháng
CDPM20022,240 (0.00%)13,700-1,55217,49211 tháng
CHDB2003760-50 (-6.17%)15,51020,250-11,87333,64311 tháng
CHPG2002710 (0.00%)13,21018,750-11,24931,41911 tháng
CMSN20012,000100 (+5.26%)218,05059,100-6,68975,78911 tháng
CSBT2001870 (0.00%)12,00013,500-7,61121,98111 tháng
CSTB20021,39040 (+2.96%)59,7709,320-2,56813,27811 tháng
CVHM20011,93050 (+2.66%)1069,800-24,767104,21711 tháng
CVIC20012,510170 (+7.26%)1,00094,700-31,768139,01811 tháng
CVJC2001560-30 (-5.08%)1,11098,800-74,337178,73711 tháng
CVNM20021,46090 (+6.57%)34,660100,100-41,011148,41111 tháng
CVRE20031,130230 (+25.56%)13023,800-14,19940,25911 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:14/08/2019
Ngày niêm yết:28/08/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/08/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:12/11/2019
Ngày đáo hạn:14/11/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:28,088
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành