Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CHPG1906)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.02

830

-50 (-6%)
19/09/2019 13:58

Mở cửa900

Cao nhất900

Thấp nhất800

Cao nhất NY1,580

Thấp nhất NY700

KLGD35,930

NN mua75

NN bán3,522

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn56

Giá CK cơ sở22,850

Giá thực hiện28,088

Hòa vốn **29,748

S-X *-5,238

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1906: CHPG1904 CHPG1905 CHPG1902 CVRE1901 CFPT1902
Trending: MWG (27.038) - VNM (26.426) - HPG (24.446) - FPT (24.092) - MBB (22.460)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
19/09/2019830-50 (-5.68%)35,930
18/09/201988020 (+2.33%)27,600
17/09/201986030 (+3.61%)5,890
16/09/2019830-40 (-4.60%)40,040
13/09/2019870 (0.00%)17,410
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG1902430-10 (-2.27%)22,100-19,14944,149KIS6 tháng
CHPG1904740 (0.00%)87,810-25023,840SSI3 tháng
CHPG19053,140-460 (-12.78%)151,080-25026,240SSI6 tháng
CHPG1906830-50 (-5.68%)35,930-5,23829,748KIS3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG1902430-10 (-2.27%)22,10022,850-19,14944,1496 tháng
CVNM1901590-20 (-3.28%)55,040123,500-32,785162,0896 tháng
CHPG1906830-50 (-5.68%)35,93022,850-5,23829,7483 tháng
CMSN19011,670-90 (-5.11%)46,92080,000-8,88897,2383 tháng
CVIC19011,830-110 (-5.67%)61,670121,400-19,488150,0383 tháng
CVRE19011,080-10 (-0.92%)245,22034,150-6,73843,0483 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:14/08/2019
Ngày niêm yết:28/08/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/08/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:12/11/2019
Ngày đáo hạn:14/11/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:28,088
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành