Chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CHPG1902)

CW HPG.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

20

(%)
09/12/2019 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,290

Thấp nhất NY10

KLGD2,992,380

NN mua102,100

NN bán322,212

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở24,200

Giá thực hiện41,999

Hòa vốn **42,099

S-X *-17,799

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1902: CHPG1908 HPG CHPG1903 AGF FLC
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.01
17/01/2020Góc nhìn đầu tư 2020: Ngành sắt thép (Kỳ 2)
16/01/2020HPG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020
10/01/2020SSI Research: Nhu cầu thép 2020 tăng trưởng chậm, làn sóng bảo hộ có thể tiếp diễn
09/01/2020HPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Tạ Thị Hằng
06/01/2020PLX, IMP và HPG có gì hấp dẫn?
27/12/2019VRC và TNA sàn phiên thứ 3 liên tiếp, KIS giảm tỷ lệ cho vay margin
19/11/2019KIS chào bán 5 chứng quyền
28/10/2019Chọn cổ phiếu nào trong mùa báo cáo tài chính quý 3?
14/10/2019BCG, FPT, HPG và DRC có gì đáng đầu tư?
26/09/2019Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02
04/06/2019Dividend payment by share with 30.00% for 2018
12/06/2018Dividend payment by share with 40.00% for 2017
16/06/2017Buying addition shares with 20.00% and VND20,000/share
30/03/2017Dividend payment by share with 50.00% for 2016
25/08/2016Dividend payment in cash with 15.00% for 2015