Chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CHPG1902)

CW HPG.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

20

(%)
09/12/2019 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,290

Thấp nhất NY10

KLGD2,992,380

NN mua102,100

NN bán322,212

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở24,200

Giá thực hiện41,999

Hòa vốn **42,099

S-X *-17,799

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.01
27/07/2020HPG: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020
27/07/2020HPG: BCTC quý 2 năm 2020
25/07/2020HPG: Lãi ròng 6 tháng hơn 5,000 tỷ, nợ vay vượt 42,600 tỷ đồng
21/07/2020HPG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu
20/07/2020HPG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020
28/07/2020Quý 2: Mùa bội thu của khối công ty chứng khoán
01/07/2020KIS: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty
01/07/2020KIS: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (vốn điều lệ)
29/06/202028 định chế tài chính tham gia IR Awards 2020
19/06/2020KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment Holdings
29/07/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
29/07/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
04/06/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
12/06/2018Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40%
16/06/2017Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 20,000 đồng/CP