Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CHDB2103)

CW.HDB.KIS.M.CA.T.08

800

10 (+1.27%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa810

Cao nhất830

Thấp nhất780

Cao nhất NY1,380

Thấp nhất NY510

KLGD219,700

NN mua5,000

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở30,700

Giá thực hiện28,888

Hòa vốn **35,288

S-X *1,812

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHDB2103: CHDB2201 CMBB2109 CPNJ2109 CSTB2109 CKDH2106
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
25/01/2022HDB: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp
24/01/2022HDB: Thông báo thay đổi địa điểm phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh
17/01/2022HDB: Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Nguyễn Oanh
14/01/2022HDB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Ngọc Quỳnh
13/01/2022Phân tích kỹ thuật phiên chiều 13/01: Chỉ báo MACD tạm thời cho tín hiệu bán
19/01/2022KIS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
03/11/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment & Securities Co.Ltd
27/10/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS
13/10/2021KIS: Giấy ủy quyền thực hiện CBTT
09/08/2021KIS: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.