Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CHDB2003)

CW.HDB.KIS.M.CA.T.02

Ngừng giao dịch

2,330

(%)
14/12/2020 15:00

Mở cửa2,410

Cao nhất2,410

Thấp nhất2,310

Cao nhất NY3,230

Thấp nhất NY70

KLGD88,670

NN mua5,520,000

NN bán10,000

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở22,350

Giá thực hiện32,123

Hòa vốn **22,324

S-X *2,854

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: ROS (134.209) - HPG (133.907) - FLC (97.960) - MBB (89.131) - VNM (88.970)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HDB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHDB20073,280-170 (-4.93%)233,5009,44526,809KIS9 tháng
CHDB20082,050-200 (-8.89%)171,1005,90326,858KIS6 tháng
CHDB21012,090-50 (-2.34%)257,700-3,58840,338KIS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB20073,280-170 (-4.93%)233,50026,3009,44526,8099 tháng
CMSN20074,750-440 (-8.48%)192,20098,20042,005103,1339 tháng
CSBT20072,660-360 (-11.92%)830,80019,7004,20420,6499 tháng
CSTB20075,380-440 (-7.56%)525,80021,00010,00121,75910 tháng
CVHM20061,100-240 (-17.91%)1,452,700103,10018,212106,8889 tháng
CVIC20042,010-200 (-9.05%)566,400138,80038,801140,1999 tháng
CVJC2004800-60 (-6.98%)190,600130,40014,889131,5119 tháng
CVRE20091,200-210 (-14.89%)781,60032,2001,20136,99910 tháng
CHPG20186,580-250 (-3.66%)1,670,70055,00025,00156,3199 tháng
CMSN20094,560-730 (-13.80%)121,40098,20036,935106,3269 tháng
CNVL20034,510-220 (-4.65%)618,400107,30044,052107,8329 tháng
CSTB20104,950-550 (-10%)266,40021,0009,00121,8999 tháng
CVHM20083,600-230 (-6.01%)914,200103,10014,212124,8889 tháng
CVIC20054,000-400 (-9.09%)614,500138,80031,932146,8689 tháng
CVJC20061,60050 (+3.23%)871,600130,40019,289143,1119 tháng
CVNM20111,450-50 (-3.33%)865,20098,000-10,377131,9549 tháng
CVRE20111,610-240 (-12.97%)647,70032,20031238,3289 tháng
CKDH20012,000-110 (-5.21%)266,50033,0006,77834,2227 tháng
CKDH20022,60030 (+1.17%)316,20033,0005,66737,73310 tháng
CTCH20011,000-190 (-15.97%)720,70021,500-82726,2297 tháng
CTCH20032,110-20 (-0.94%)325,90021,500-1,91131,64410 tháng
CHDB20082,050-200 (-8.89%)171,10026,3005,90326,8586 tháng
CSTB20163,760-440 (-10.48%)195,30021,0006,85921,6616 tháng
CHDB21012,090-50 (-2.34%)257,70026,300-3,58840,3389 tháng
CHPG21015,150-250 (-4.63%)197,50055,0008,11267,4889 tháng
CKDH21012,28070 (+3.17%)208,60033,000-33344,7339 tháng
CMSN21012,600-300 (-10.34%)261,90098,200-1,799151,9999 tháng
CMSN21022,710-270 (-9.06%)258,70098,200-12,911165,3119 tháng
CNVL21012,660-160 (-5.67%)163,100107,30030,192119,1819 tháng
CSBT21011,87010 (+0.54%)131,60019,700-4,96634,0169 tháng
CSTB21013,100-20 (-0.64%)271,30021,000-99928,1999 tháng
CTCH21012,410-20 (-0.82%)89,50021,500-2,56133,4659 tháng
CVHM21013,080-160 (-4.94%)210,000103,100-3,788156,1689 tháng
CVIC21012,900-140 (-4.61%)173,600138,80011,912184,8889 tháng
CVNM21012,450130 (+5.60%)233,00098,000-27,727174,2799 tháng
CVRE21012,520-380 (-13.10%)135,30032,200-2,36744,6479 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HDB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HOSE: HDB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:11 tháng
Ngày phát hành:16/01/2020
Ngày niêm yết:17/02/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:19/02/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:14/12/2020
Ngày đáo hạn:16/12/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
TLCĐ điều chỉnh:1.2138 : 1
Giá phát hành:2,700
Giá thực hiện:32,123
Giá TH điều chỉnh:19,496
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.