Chứng quyền CHDB05MBS19CE (HOSE: CHDB2002)

CW CHDB05MBS19CE

1,870

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY3,500

Thấp nhất NY1,610

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn46

Giá CK cơ sở28,400

Giá thực hiện26,000

Hòa vốn **29,740

S-X *2,400

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHDB2002: CHDB2001 CTCB1902 CHDB2003 CHPG1907 CMBB2001
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CHDB05MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
24/02/20201,870 (0.00%)
21/02/20201,870 (0.00%)191,310
20/02/20201,870-40 (-2.09%)78,160
19/02/20201,910-90 (-4.50%)100,630
18/02/20202,000 (0.00%)132,920
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HDB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHDB20011,750 (0.00%)-69932,599KIS6 tháng
CHDB20021,870 (0.00%)2,40029,740MBS3 tháng
CHDB20032,460 (0.00%)-3,72337,043KIS11 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CGMD1901150 (0.00%)19,850-5,07925,3546 tháng
CVNM1905350 (0.00%)108,500-18,300130,3006 tháng
CFPT19082,230 (0.00%)54,70070060,6906 tháng
CMSN1903380 (0.00%)53,000-2,70057,6003 tháng
CREE19051,400 (0.00%)35,00040038,8006 tháng
CVHM19031,110 (0.00%)86,1001,60090,0503 tháng
CVRE1904360 (0.00%)30,700-1,80033,5803 tháng
CHDB20021,870 (0.00%)28,4002,40029,7403 tháng
CMWG20021,470 (0.00%)110,600600124,7006 tháng
CMWG2003810 (0.00%)110,600-3,900122,6003 tháng
CPNJ20011,450 (0.00%)83,80030090,7503 tháng
CHPG2003980 (0.00%)23,5501,45025,0403 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HDB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HOSE: HDB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/01/2020
Ngày niêm yết:03/02/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:05/02/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:08/04/2020
Ngày đáo hạn:10/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,950
Giá thực hiện:26,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành