Chứng quyền CHDB05MBS19CE (HOSE: CHDB2002)

CW CHDB05MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

(%)
08/04/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,500

Thấp nhất NY10

KLGD85,350

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở20,650

Giá thực hiện26,000

Hòa vốn **26,020

S-X *-5,350

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (138.106) - DIG (75.970) - CEO (63.046) - HAG (62.000) - SSI (57.597)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HDB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHDB2201120 (0.00%)26,400-4,64931,599KIS9 tháng
CHDB220490 (0.00%)25,200-5,15031,680VCI6 tháng
CHDB2205520-10 (-1.89%)66,300-76129,711KIS6 tháng
CHDB2206390-10 (-2.50%)97,900-3,64933,119KIS7 tháng
CHDB22071,69040 (+2.42%)1,5001,85029,570MBS6 tháng
CHDB22081,45020 (+1.40%)32,6002,35131,249KIS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2203680-20 (-2.86%)31,00024,850-1,57128,0556 tháng
CHPG221119030 (+18.75%)348,30024,550-9,11234,2376 tháng
CPOW2203110-10 (-8.33%)1,083,00014,100-1,60015,9204.5 tháng
CSTB2209550-40 (-6.78%)48,40025,550-6,45033,6506 tháng
CTCB2205430-10 (-2.27%)2,70039,000-7,50048,6506 tháng
CVHM2207400 (0.00%)61,300-9,62974,0386 tháng
CVIC2206200-30 (-13.04%)67,00065,900-16,60084,5005 tháng
CVNM220660010 (+1.69%)2,00071,800-5,57382,5966 tháng
CVPB2205200 (0.00%)1,20030,150-7,35038,3005 tháng
CFPT22041,480-10 (-0.67%)250,40088,7001,20299,7086 tháng
CHDB22071,69040 (+2.42%)1,50026,3501,85029,5706 tháng
CKDH22081,740-20 (-1.14%)265,40038,8502,95943,7916 tháng
CMSN2208960 (0.00%)73,900109,0004,767118,5274 tháng
CVRE22101,180-50 (-4.07%)41,30029,30050033,5206 tháng
CMWG2207830100 (+13.70%)165,80066,000-8,56579,5205 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HDB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HOSE: HDB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/01/2020
Ngày niêm yết:03/02/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:05/02/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:08/04/2020
Ngày đáo hạn:10/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,950
Giá thực hiện:26,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.