Chứng quyền CHDB05MBS19CE (HOSE: CHDB2002)

CW CHDB05MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

(%)
08/04/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,500

Thấp nhất NY10

KLGD85,350

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở20,650

Giá thực hiện26,000

Hòa vốn **26,020

S-X *-5,350

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHDB2002: CHDB2003 CHDB2004 CMBB2003 CHDB2005 CMBB2005
Trending: HPG (50.150) - VNM (36.421) - FLC (28.285) - ITA (27.659) - MWG (26.082)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CHDB05MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HDB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHDB20031,330250 (+23.15%)158,850-4,92334,783KIS11 tháng
CHDB20051,060100 (+10.42%)39,150-12731,567KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN20041,250-10 (-0.79%)55,30057,4002,40061,2504 tháng
CPNJ2004330 (0.00%)163,36060,600-6,40068,6503 tháng
CTCB20042,000250 (+14.29%)193,96020,9503,95021,0003 tháng
CVNM20032,450 (0.00%)107,550115,90023,117116,9664 tháng
CVPB20051,850320 (+20.92%)80,82022,8503,35023,2003 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HDB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HOSE: HDB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/01/2020
Ngày niêm yết:03/02/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:05/02/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:08/04/2020
Ngày đáo hạn:10/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,950
Giá thực hiện:26,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành