Chứng quyền GMD-HSC-MET01 (HOSE: CGMD2001)

CW GMD-HSC-MET01

40

10 (+33.33%)
26/05/2020 14:01

Mở cửa30

Cao nhất50

Thấp nhất30

Cao nhất NY560

Thấp nhất NY20

KLGD189,320

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn27

Giá CK cơ sở20,000

Giá thực hiện25,000

Hòa vốn **25,160

S-X *-5,000

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CGMD2001: CMWG2001 CMBB2001 CHDB2001 CVNM2001 CVRE2002
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền GMD-HSC-MET01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
26/05/20204010 (+33.33%)189,320
25/05/202030 (0.00%)20,210
22/05/202030-10 (-25%)29,930
21/05/202040 (0.00%)55,870
20/05/202040 (0.00%)143,630
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (GMD)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CGMD20014010 (+33.33%)189,320-5,00025,160HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT2001670-10 (-1.47%)10,78048,600-7,40059,3506 tháng
CGMD20014010 (+33.33%)189,32020,000-5,00025,1606 tháng
CHPG20012,350360 (+18.09%)85,58028,2004,20028,7006 tháng
CMBB200110010 (+11.11%)87,69017,550-3,45021,2006 tháng
CMWG200130-10 (-25%)130,13086,400-28,600115,3006 tháng
CREE200121050 (+31.25%)558,07032,150-3,85037,0506 tháng
CTCB2001220 (0.00%)185,67021,100-1,90023,4406 tháng
CVNM2001550-20 (-3.51%)76,830117,400-1,583124,4396 tháng
CVPB20012,12020 (+0.95%)30,83024,2004,20024,2406 tháng
CVRE200290-10 (-10%)68,11026,550-5,45032,3606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:GMD
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Gemadept (HOSE: GMD)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:20/12/2019
Ngày niêm yết:20/01/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:22/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:18/06/2020
Ngày đáo hạn:22/06/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:25,000
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành