Chứng quyền CFPT01MBS22CE (HOSE: CFPT2204)

CW CFPT01MBS22CE

Ngừng giao dịch

20

10 (+100%)
05/12/2022 15:00

Mở cửa30

Cao nhất30

Thấp nhất20

Cao nhất NY1,880

Thấp nhất NY10

KLGD39,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở78,300

Giá thực hiện87,498

Hòa vốn **86,655

S-X *-8,192

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2204: Cfpt2103 CHPG2223 CHPG2215 CFPT2214 CFPT2212
Trending: HPG (142.752) - NVL (89.470) - DIG (74.426) - CEO (72.797) - HSG (54.306)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT2209250-30 (-10.71%)70,400-6,10090,500SSI7 tháng
CFPT221071010 (+1.43%)207,000-8,10097,100SSI12 tháng
CFPT2211240-20 (-7.69%)152,100-3,10087,400HCM6 tháng
CFPT22121,550-20 (-1.27%)88,20011,90085,500ACBS8 tháng
CFPT22141,69020 (+1.20%)20,9005,90092,900HCM11 tháng
CFPT22131,570-20 (-1.26%)10,3007,40090,200HCM9 tháng
CFPT23012,360 (0.00%)-2,10098,160BSI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:07/06/2022
Ngày niêm yết:06/07/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:08/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:05/12/2022
Ngày đáo hạn:07/12/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:8.25 : 1
TLCĐ điều chỉnh:8.1552 : 1
Giá phát hành:2,900
Giá thực hiện:87,498
Giá TH điều chỉnh:86,492
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.