Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A4 (HOSE: CFPT2111)

CW FPT/VCSC/M/Au/T/A4

Ngừng giao dịch

30

10 (+50%)
20/05/2022 15:00

Mở cửa40

Cao nhất40

Thấp nhất20

Cao nhất NY2,650

Thấp nhất NY20

KLGD161,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở97,500

Giá thực hiện106,000

Hòa vốn **106,150

S-X *-8,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2111: CFPT2108 CMWG2205 AMD CFPT2201 TDH
Trending: HPG (158.369) - DIG (117.142) - FLC (74.302) - POW (71.737) - BSR (71.595)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CFPT2108770110 (+16.67%)6 : 1106,835-2,68792,001VNDMuaChâu Âu9 tháng04/07/2022
CFPT22011,28020 (+1.59%)8 : 1106,000-1,99895,951HCMMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CFPT22033,35050 (+1.52%)4 : 195,0007,08289,479VNDMuaChâu Âu5 tháng28/07/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHDB2204280-60 (-17.65%)2 : 123,00031,500-8,50032,060HDBMuaChâu Âu6 tháng22/09/2022
CHPG2207140-20 (-12.50%)3 : 121,80051,500-17,15739,275HPGMuaChâu Âu6 tháng22/09/2022
CKDH220510030 (+42.86%)3 : 138,45058,000-19,55058,300KDHMuaChâu Âu6 tháng22/09/2022
CMBB2203150-10 (-6.25%)2 : 123,70035,500-11,80035,800MBBMuaChâu Âu6 tháng22/09/2022
CMWG22031,79090 (+5.29%)7 : 171,900148,000-1,67179,800MWGMuaChâu Âu6 tháng22/09/2022
CNVL2203380-30 (-7.32%)5 : 174,00092,500-18,50094,400NVLMuaChâu Âu6 tháng22/09/2022
CSTB220615010 (+7.14%)2 : 121,20037,500-16,30037,800STBMuaChâu Âu6 tháng22/09/2022
CVHM2206150-10 (-6.25%)5 : 163,20086,000-20,36084,289VHMMuaChâu Âu6 tháng22/09/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.