Chứng quyền FPT/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01 (HOSE: CFPT2108)

CW FPT/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01

Ngừng giao dịch

240

-330 (-57.89%)
04/07/2022 15:00

Mở cửa570

Cao nhất570

Thấp nhất240

Cao nhất NY3,850

Thấp nhất NY240

KLGD91,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở86,700

Giá thực hiện106,835

Hòa vốn **89,376

S-X *-1,487

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (242.474) - HPG (198.265) - DIG (109.580) - CEO (87.374) - PDR (78.922)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT220430 (0.00%)-12,19286,737MBS6 tháng
CFPT220550 (0.00%)-17,63192,228VCI6 tháng
CFPT220620 (0.00%)-16,64391,041VND4.5 tháng
CFPT2207470 (0.00%)16276,926VND4.5 tháng
CFPT2208280 (0.00%)-10,70086,120SSI4 tháng
CFPT2209350 (0.00%)-13,70091,500SSI7 tháng
CFPT2210770 (0.00%)-15,70097,700SSI12 tháng
CFPT2211410 (0.00%)-10,70089,100HCM6 tháng
CFPT22121,180 (0.00%)4,30081,800ACBS8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2205110 (0.00%)22,250-1,75024,2204.5 tháng
CFPT220620 (0.00%)74,300-16,64391,0414.5 tháng
CFPT2207470 (0.00%)74,30016276,9264.5 tháng
CHPG2216250 (0.00%)16,350-2,65019,7505 tháng
CHPG221720 (0.00%)16,350-8,65025,0405 tháng
CKDH221040 (0.00%)24,000-15,00039,1605 tháng
CMBB220840 (0.00%)17,200-5,30022,5675 tháng
CMWG220840 (0.00%)40,150-22,85063,3205 tháng
CTCB220820 (0.00%)24,600-15,40040,0405 tháng
CTCB220920 (0.00%)24,600-9,40034,0605 tháng
CTPB220510 (0.00%)21,000-7,00028,0204.5 tháng
CVHM221210 (0.00%)50,200-14,80065,0504.5 tháng
CVPB220850 (0.00%)16,100-2,55018,7504.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:06/10/2021
Ngày niêm yết:22/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:26/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:04/07/2022
Ngày đáo hạn:06/07/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:6 : 1
TLCĐ điều chỉnh:4.9527 : 1
Giá phát hành:3,280
Giá thực hiện:106,835
Giá TH điều chỉnh:88,187
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.