Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A3 (HOSE: CFPT2102)

CW FPT/VCSC/M/Au/T/A3

Ngừng giao dịch

850

-30 (-3.41%)
06/01/2022 15:00

Mở cửa870

Cao nhất880

Thấp nhất800

Cao nhất NY8,210

Thấp nhất NY610

KLGD122,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở93,500

Giá thực hiện90,000

Hòa vốn **93,258

S-X *4,447

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (242.474) - HPG (198.265) - DIG (109.580) - CEO (87.374) - PDR (78.922)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT22043010 (+50%)58,700-12,19286,737MBS6 tháng
CFPT22055020 (+66.67%)71,100-17,63192,228VCI6 tháng
CFPT220620-10 (-33.33%)378,800-16,64391,041VND4.5 tháng
CFPT2207470130 (+38.24%)151,30016276,926VND4.5 tháng
CFPT220828060 (+27.27%)155,400-10,70086,120SSI4 tháng
CFPT220935050 (+16.67%)640,100-13,70091,500SSI7 tháng
CFPT221077090 (+13.24%)52,600-15,70097,700SSI12 tháng
CFPT221141070 (+20.59%)4,900-10,70089,100HCM6 tháng
CFPT22121,18090 (+8.26%)75,0004,30081,800ACBS8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT22055020 (+66.67%)71,10074,300-17,63192,2286 tháng
CMSN221090 (0.00%)14,80097,200-18,800116,7206 tháng
CPNJ220511010 (+10%)26,200109,000-19,004128,6596 tháng
CPOW220517030 (+21.43%)77,70011,300-2,60014,0706 tháng
CTCB22074020 (+100%)50,70024,600-18,40043,1206 tháng
CVPB220780 (0.00%)126,10016,100-5,88022,0866 tháng
CVRE2212540220 (+68.75%)299,30029,300-70031,0806 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:09/07/2021
Ngày niêm yết:30/07/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:03/08/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:06/01/2022
Ngày đáo hạn:10/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:4.9474 : 1
Giá phát hành:4,000
Giá thực hiện:90,000
Giá TH điều chỉnh:89,053
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.