Chứng quyền CFPT03MBS20CE (HOSE: CFPT2017)

CW CFPT03MBS20CE

Ngừng giao dịch

6,700

(%)
22/04/2021 15:00

Mở cửa6,700

Cao nhất6,900

Thấp nhất6,420

Cao nhất NY7,200

Thấp nhất NY1,900

KLGD19,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,400,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở80,000

Giá thực hiện54,800

Hòa vốn **81,600

S-X *25,200

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2017: CFPT2101 CFPT2016 CFPT1905 CTCB2101 PLX
Trending: HPG (166.526) - MBB (155.547) - CTG (108.317) - STB (105.258) - TCB (104.202)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
24/06/2021IR Awards 2021: Thống kê doanh nghiệp hoàn thành tốt công bố thông tin theo từng hạng mục
15/06/2021FPT lãi trước thuế 2.4 ngàn tỷ sau 5 tháng
14/06/2021FPT: Đính chính báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
09/06/2021FPT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
09/06/2021FPT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
22/06/2021MBS tăng vốn lên hơn 2,676 tỷ đồng sau đợt chào bán 103 triệu cp ra công chúng
21/06/2021MBS: Trần Hải Hà - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 1,000,000 CP
21/06/2021MBS: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
21/06/2021MBS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
21/06/2021MBS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
01/06/2021Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
01/06/2021Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
17/08/2020Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
13/05/2020Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
13/05/2020Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.