Chứng quyền CFPT03MBS20CE (HOSE: CFPT2017)

CW CFPT03MBS20CE

Ngừng giao dịch

6,700

(%)
22/04/2021 15:00

Mở cửa6,700

Cao nhất6,900

Thấp nhất6,420

Cao nhất NY7,200

Thấp nhất NY1,900

KLGD19,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,400,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở80,000

Giá thực hiện54,800

Hòa vốn **81,600

S-X *25,200

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2017: CFPT2101 Cfpt2016 CFPT1905 CTCB2101 CMWG2103
Trending: HPG (166.526) - MBB (155.547) - CTG (108.317) - STB (105.258) - TCB (104.202)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.