Chứng quyền FPT/8M/SSI/C/EU/Cash-08 (HOSE: CFPT2016)

CW FPT/8M/SSI/C/EU/Cash-08

7,900

50 (+0.64%)
07/05/2021 15:00

Mở cửa7,660

Cao nhất8,000

Thấp nhất7,500

Cao nhất NY8,200

Thấp nhất NY2,180

KLGD230,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn44

Giá CK cơ sở83,000

Giá thực hiện50,000

Hòa vốn **89,500

S-X *33,000

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2016: CFPT2101 CHPG2105 CHPG2106 CMBB2010 CTCB2104
Trending: HPG (131.110) - VNM (118.084) - ROS (101.858) - MBB (100.482) - TCB (97.531)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.