Chứng quyền CFPT01MBS20CE (HOSE: CFPT2007)

CW CFPT01MBS20CE

1,750

(%)
28/09/2020 10:48

Mở cửa1,750

Cao nhất1,770

Thấp nhất1,750

Cao nhất NY1,920

Thấp nhất NY1,010

KLGD32,490

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn25

Giá CK cơ sở50,800

Giá thực hiện43,500

Hòa vốn **51,157

S-X *8,210

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2007: CFPT2006 CFPT2009 CFPT2008 CFPT2003 CDPM2002
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CFPT01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
28/09/20201,750 (0.00%)32,490
25/09/20201,750 (0.00%)15,100
24/09/20201,750-50 (-2.78%)38,010
23/09/20201,800 (0.00%)37,030
22/09/20201,800 (0.00%)53,150
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT200311,49050 (+0.44%)6,4601,84660,204SSI7 tháng
CFPT20061,880-10 (-0.53%)1,3107,34351,317HCM6 tháng
CFPT20071,750 (0.00%)32,4908,21051,157MBS4 tháng
CFPT20081,510-10 (-0.66%)19,0003,80454,388HCM6 tháng
CFPT20092,43080 (+3.40%)18,0404,00054,090MBS3.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20071,750 (0.00%)32,49050,8008,21051,1574 tháng
CHDB20063,400250 (+7.94%)1031,3506,65031,5003.5 tháng
CMWG20092,41020 (+0.84%)6,500101,90019,900101,2804 tháng
CREE20043,680 (0.00%)40,35010,85040,5404 tháng
CHPG20113,05050 (+1.67%)10025,7505,11125,6353.5 tháng
CMSN20081,340 (0.00%)6,51054,8001,80059,7004 tháng
CPNJ20072,230-100 (-4.29%)21,22061,9008,90064,1503.5 tháng
CSTB20083,850400 (+11.59%)65,15013,9003,70014,0503.5 tháng
CVNM20092,460-20 (-0.81%)52,760127,60020,600131,6004 tháng
CVPB20092,150130 (+6.44%)114,76023,8003,60024,5003.5 tháng
CFPT20092,43080 (+3.40%)18,04050,8004,00054,0903.5 tháng
CHPG20191,740-10 (-0.57%)146,56025,7501,65027,5803.5 tháng
CMWG20114,060260 (+6.84%)86,500101,90014,900107,3003.5 tháng
CSTB20093,600500 (+16.13%)263,12013,9003,00014,5003.5 tháng
CTCB20082,100200 (+10.53%)44,20022,8502,85024,2003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:24/06/2020
Ngày niêm yết:10/07/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:14/07/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:21/10/2020
Ngày đáo hạn:23/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:4.8954 : 1
Giá phát hành:1,690
Giá thực hiện:43,500
Giá TH điều chỉnh:42,590
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành