Chứng quyền CFPT01MBS20CE (HOSE: CFPT2007)

CW CFPT01MBS20CE

Ngừng giao dịch

2,050

-90 (-4.21%)
21/10/2020 15:00

Mở cửa2,000

Cao nhất2,150

Thấp nhất2,000

Cao nhất NY2,790

Thấp nhất NY1,010

KLGD6,510

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở52,800

Giá thực hiện43,500

Hòa vốn **52,625

S-X *10,210

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2007: CFPT2010 FPT MSB BCG CFPT1901
Trending: HPG (83.796) - MBB (71.286) - TCB (57.612) - VNM (49.495) - ACB (47.607)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CFPT01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT201024,5001,500 (+6.52%)7,80024,20076,500VND6 tháng
CFPT20115,860200 (+3.53%)213,60028,20077,300HCM6 tháng
CFPT20125,17020 (+0.39%)57,90025,20076,850HCM7 tháng
CFPT201311,900100 (+0.85%)8,30024,20075,800BSI6 tháng
CFPT201410,800800 (+8%)3,50021,20076,600VCI6 tháng
CFPT20155,260150 (+2.94%)54,00026,20076,300SSI5 tháng
CFPT20165,55080 (+1.46%)325,70026,20077,750SSI8 tháng
CFPT20175,300-100 (-1.85%)36,70021,40076,000MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20175,300-100 (-1.85%)36,70076,20021,40076,0004.5 tháng
CHPG20265,150 (0.00%)51,80044,1507,65046,8005 tháng
CKDH20043,540-290 (-7.57%)46,00032,4005,90033,5804 tháng
CMWG20173,800100 (+2.70%)29,600135,70027,700138,4004.5 tháng
CSTB20174,400200 (+4.76%)71,20018,5003,20019,7004.5 tháng
CVRE20153,800-90 (-2.31%)111,00033,7506,25035,1004.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:24/06/2020
Ngày niêm yết:10/07/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:14/07/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:21/10/2020
Ngày đáo hạn:23/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:4.8954 : 1
Giá phát hành:1,690
Giá thực hiện:43,500
Giá TH điều chỉnh:42,590
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.