Chứng quyền.DPM.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CDPM1901)

CW DPM.KIS.M.CA.T.01

2,220

10 (+0.45%)
24/10/2019 11:15

Mở cửa2,240

Cao nhất2,600

Thấp nhất2,150

Cao nhất NY2,960

Thấp nhất NY1,790

KLGD27,230

NN mua22

NN bán2,701

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn77

Giá CK cơ sở14,350

Giá thực hiện13,988

Hòa vốn **16,208

S-X *362

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CDPM1901: CSTB1901 CREE1901 CHPG1905 CFPT1904 CVNM1901
Trending: FLC (40.763) - VNM (29.388) - HPG (22.124) - MWG (18.182) - MBB (16.977)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.DPM.KIS.M.CA.T.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
24/10/20192,22010 (+0.45%)27,230
23/10/20192,210130 (+6.25%)10,850
22/10/20192,080-420 (-16.80%)46,390
21/10/20192,500-90 (-3.47%)15,390
18/10/20192,59010 (+0.39%)10,340
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (DPM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CDPM19012,22010 (+0.45%)27,23036216,208KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG1902100-20 (-16.67%)117,46022,000-19,99942,4996 tháng
CVNM190159030 (+5.36%)110,670133,000-25,888164,7886 tháng
CHPG1906130-30 (-18.75%)276,98022,000-6,08828,3483 tháng
CMSN1901380-70 (-15.56%)354,07075,500-13,38890,7883 tháng
CVIC1901360-50 (-12.20%)86,450117,000-23,888142,6883 tháng
CVRE1901340-30 (-8.11%)279,95032,650-8,23841,5683 tháng
CDPM19012,22010 (+0.45%)27,23014,35036216,2084 tháng
CNVL19012,240-20 (-0.88%)40,21060,500-1,58871,0485 tháng
CSTB19011,59020 (+1.27%)250,15010,9506212,4784 tháng
CVHM19013,19010 (+0.31%)10085,500-4,388102,6485 tháng
CVJC19012,860-20 (-0.69%)13,100143,800-1,878174,2785 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:DPM
Tổ chức phát hành CKCS:Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:09/09/2019
Ngày niêm yết:25/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:27/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:07/01/2020
Ngày đáo hạn:09/01/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:1,900
Giá thực hiện:13,988
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành