Chứng quyền.DPM.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CDPM1901)

CW DPM.KIS.M.CA.T.01

700

20 (+2.94%)
13/12/2019 15:00

Mở cửa680

Cao nhất720

Thấp nhất650

Cao nhất NY2,960

Thấp nhất NY590

KLGD122,700

NN mua11,571

NN bán700

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn26

Giá CK cơ sở13,300

Giá thực hiện13,988

Hòa vốn **14,688

S-X *-688

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CDPM1901: CSTB1901 DPM CHPG1905 CHPG1909 CMBB1902
Trending: VNM (24.320) - HPG (24.133) - MSN (20.185) - FLC (17.106) - MWG (16.488)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.DPM.KIS.M.CA.T.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
13/12/201970020 (+2.94%)122,700
12/12/201968030 (+4.62%)152,890
11/12/2019650-60 (-8.45%)35,610
10/12/2019710-180 (-20.22%)101,800
09/12/2019890110 (+14.10%)123,660
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (DPM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CDPM190170020 (+2.94%)122,700-68814,688KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CDPM190170020 (+2.94%)122,70013,300-68814,6884 tháng
CNVL1901890-70 (-7.29%)61,31055,000-7,08865,6485 tháng
CSTB1901430-10 (-2.27%)52,44010,050-83811,3184 tháng
CVHM19012,740-100 (-3.52%)16,78089,100-788100,8485 tháng
CVJC19011,960-60 (-2.97%)110144,500-1,178165,2785 tháng
CVNM19021,460-40 (-2.67%)16,050118,000-15,333147,9336 tháng
CHPG19091,550-130 (-7.74%)140,80023,800-88027,7806 tháng
CMSN19021,160-50 (-4.13%)30,70058,000-19,88983,6896 tháng
CSBT19011,060-10 (-0.93%)61018,500-2,71222,2723 tháng
CVIC19031,420 (0.00%)39,230116,000-7,000137,2006 tháng
CVRE19032,310-170 (-6.85%)5,03033,550-2,23940,4096 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:DPM
Tổ chức phát hành CKCS:Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:09/09/2019
Ngày niêm yết:25/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:27/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:07/01/2020
Ngày đáo hạn:09/01/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:1,900
Giá thực hiện:13,988
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành